Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2016 г.

11:13:27 часа на 27 декември 2016

6.1.10 - алфа - 27 декември 2016 г.:

 • Качени са изпълними файлове за Windows.

6.1.9 - алфа - 27 декември 2016 г.:

 • Качени са изпълними файлове за 32 битов Linux.

6.1.9 - алфа - 25 декември 2016 г.:

 • Качени са изпълними файлове за 64 битов Linux.

6.1.9 - алфа - 24 декември 2016 г.:

 • Отстранена е грешка в последната, реализирана функция.
 • Качени са изпълними файлове за Windows и Mac.

6.1.9 - алфа - 21 декември 2016 г.:

 • Реализиране е нова функция - запазване на местата за четене от едно устройство и зареждане на същите на друго устройство. Идеята е да можете да продължите да четете, например, на компютъра си от същото място, до което сте стигнали на телефона си. Изпълними файлове още не са публикувани.

6.1.8 - алфа - 18 декември 2016 г.:

 • Поправена е грешка, която пречеше, след рестартиране, да се възстановят местата до които са прочетени различните Библии. Актуализиран е изпълнимия файл в Google Play.

6.1.7 - алфа - 17 декември 2016 г.:

 • Добавена е нова функция, която се извиква от менюто "Инструменти" - "Място за четене Ctrl+R" и предизвиква отваряне на Библията на мястото, до което сте стигнали с последователно преминаване от страница в страница, започвайки от началото на Библията. (Предполага се, че това последователно преглеждане е правено с цел четене.) Мястото за четене се запомня независимо за всеки превод на Библията.
 • Качен е изпълним файл за macOS.

6.1.6 - алфа - 17 декември 2016 г.:

6.1.6 - алфа - 13 декември 2016 г.:

 • Малки подобрения във версиите за компютър - управляване с клавиши на уголемяването-намаляването на шрифта, смяната на страниците и преводите на Библията.
 • Публикувани са изпълними файлове за Windows.

6.1.5 - алфа - 12 декември 2016 г.:

 • Добавен е още един български превод на Библията "Българско библейско дружество 2014 ©".
 • Поправена е програмна грешка, която не позволяваше промяна на големината на шрифта.
 • Публикувани са изпълними файлове за Android и macOS.

6.1.4 - алфа - 10 декември 2016 г.:

 • Добавен е текст в появяващия се след инсталиране прозорец, който пояснява как се изтеглят преводите на Библията.
 • Добавена е изискваната от Google Play Декларация за поверителност.

6.1.3 - алфа - 10 декември 2016 г.:

 • Поправена е грешка, която възпрепястваше приложението за Android да изтегля библии.

6.1.2 - алфа - 9 декември 2016 г.:

 • Малка промяна в текста на съобщението "Няма такава книга в ...".
 • Качен е изпълним файл за Android вече в Google Play.

6.1.1 - алфа - 9 декември 2016 г.:

 • Подобрено е показването на съобщението "Няма такава книга в ...".
 • Допълнен е българския превод на някои надписи.
 • Качен е изпълним файл за Windows.

6.1.0 - алфа - 30 октомври 2016 г.:

 • Реализирано е предложеното отваряне на същата книга и глава, при смяна на версията.
 • Качен е изпълним файл за Android и macOS Sierra.

6.0.10 - алфа - 15 юни 2016 г.:

 • Публикувани на изпълними файлове за Android и Mac OS X.

6.0.10 - алфа - 6 юни 2016 г.
В хранилището за код:

 • Подобрено е преминаването към следваща страница и обратно.

6.0.9 - алфа - 31 май 2016 г.
В изпълнимите файлове за Windows:

 • В преводите на Библията, в които стиховете образуват параграфи, стиховете вече се подреждат в параграфи. По този начин е избегнато показването на знак за параграф в началото на стиховете, с които започват параграфите, както е забелязано в този коментар.
 • Цветът на номерата на стиховете е направен по-блед от цвета на текста.

6.0.8 - алфа - 29 май 2016 г.

6.0.7 - алфа - 28 май 2016 г.

 • Публикувани са изпълними файлове за Mac и Android.

6.0.7 - алфа - 26 май 2016 г.

 • Публикуван е изпълним файл за Windows.

6.0.7 - алфа - 21 май 2016 г.
Само в хранилището за код:

 • Поправен е докладван бъг.
 • Направена е малка промяна в разположението на бутоните.

6.0.6 - алфа - 1 април 2016 г.
В хранилището за код и в изпълнимите файлове за Android и Windows:

 • Добавено е ново меню "Редактиране" с команда: "Копиране", клавиши Ctrl+C - за копиране на селектирания текст в Clipboard.
 • Позицията в текста се запомня при всяко натискане на бутон ">".
 • Програмата е компилирана с новата версия на Qt - 5.6.0.

6.0.5 - алфа - 10 февруари 2016 г.
Само в хранилището с изходен код и в изпълнимите файлове за Android:

 • Добавено е ново подминю "Помощ" с команди: "Относно Qt", "Относно тази програма", "Тази версия на Библията" и "Уебсайт на Компютърна Библия", които показват съответната информация.
 • Подобрено е функционирането на бутон ">" при достигане на последната страница от текущата глава.

6.0.4 - алфа - 4 февруари 2016 г.
Публикуван е изпълним файл за Android и видео, показващо как се инсталира версия 6 в Android 4.4.

6.0.4 - алфа - 1 февруари 2016 г.

 • Само в хранилището с изходен код:
  Променена е функционалността на бутоните "<" и ">" - преди да е стигнат края или началото на отворената глава от Библията, бутоните само "превъртат" текста с един екран и след това преминават към предишната или следващата глава.
 • При мрежова грешка и неуспешно изтегляне вече се показва само едно съобщение.
 • Поправени се грешки: в озаглавяването на книгите в Библията на македонски; в Изход гл.22 на Библията ББД 2013. За да актуализирате тези библии, използвайте командата от менюто: във версия 5 - "Библия" - "Изтегляне отново", а във версия 6 - "Файл" - "Изтегляне отново".

6.0.4 - алфа - 28 януари 2016 г.
Промяна, публикувана само в хранилището с изходен код:

 • Въведена е нова настройка "Вертикален плъзгач", която позволява превключване между два начина за вертикално превъртане на текста - с вертикален плъзгач и с два пръста или без плъзгач и с един пръст.

6.0.3 - алфа - 19 януари 2016 г.

 • Символите в текста на Библиите ||, които означават наклонен щрифт, вече не се виждат, а променят шрифта.
 • Пасажите, заградени със скоби {}, които представляват бележки под линия или препратки, се оцветяват в зелено.
 • Запазва се размера, позицията и състоянието на главния прозорец на програмата и се възстановява при следващо стартиране.
 • Изготвен е превод на интерфейса на български.
 • Добавена е нова опция в менюто "Изглед" - "Максимален прозорец", за увеличаване на главния прозорец, до максимален размер или обратно.

6.0.2 - алфа - 17 януари 2016 г.
Публикувани са изпълними файлове за Linux Mint 64bit и Ubuntu 32bit.

6.0.2 - алфа - 15 януари 2016 г.
Следните промени са публикувани в хранилището с изходен код и в изпълнимите файлове за Moc OS X, Android и Windows:

 • На устройства с чувсквителни към докосване екрани тeкста на екрана вече може да се превърта с един пръст.
 • Напредването на тегленето на Библия от Интернет се онагледява със запълваща се лента, при завършване се показва само едно съобщение и новата версия се отваря.

6.0.1 - алфа - 13 януари 2016 г.
Публикувани са изпълними файлове за Windows, Linux Mint 64bit и Ubuntu 32bit.

6.0.1 - алфа - 12 януари 2016 г.
Първо подобрение - възможност за инвертиране на цветовете и настройване на контраста. Публикувани са изпълними файлове за Android и Mac OS X.

6.0 - алфа - 11 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Linux Mint 17.3 64-bit.

6.0 - алфа - 10 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Linux - Ubuntu 15.10 32-bit.

6.0 - алфа - 9 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Windows.

6.0 - алфа - 6 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Android. Малко по-късно през същия ден беше публикувана и версия за Mac OS X.