Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2008 г.

17:33:07 часа на 30 март 2011

5.0 алфа 8 - 23 декември 2008 г.

 • Показват се номерата на Стронг в KJV with Strong's numbers.
 • Поправени са някои грешки.
 • При отваряне на повече от един прозорец от дадена Библия, само един от тези прозорци (последния активиран) се отваря на същия стих както останалите.
 • Създадена е възможност за някои настройки - да се избира къде да се показват бележките под линия и препратките - в текста или под него; какъв да е броя на видимите в падащите списъци елементи.
 • Стилът за форматиране на текста за Windows е отделен във файл style-w.css.
 • За Windows версията е използвана новата версия 4.4.3 на Qt.
 • В Windows е подобрена програмата за актуализиране update.exe. Показва съобщения при проблеми.

5.0 алфа 7 - 30 август 2008 г.

 • Показват се препратките в Православната Библия.
 • Бележките под линия се показват в края на съответната глава.
 • Форматирането на текста може да се прави с помощта на CSS файлове: data/style.css - задава формат за всички библии, а файл style.css, записан в директорията на някоя библия, задава формат само за тази библия.
 • Използвана е новата версия 4.4.1 на Qt.

5.0 алфа 6 - 21 август 2008 г.

 • Активният стих се показва със зелени букви.
 • Добавени са бързи клавиши (Alt+Down, Alt+Up) за смяна на активния стих.
 • Отстранени са няколко забелязани дефекти.

5.0 алфа 5 - 17 август 2008 г.

 • Преведен е на български интерфейса.
 • Добавена е възможност за самообновяване до нова версия.

5.0 алфа 4 - 2 август 2008 г.
С тази версия вече не е необходимо да теглите библиите отделно, програмата прави това сама.

5.0 алфа 3 - 30 юли 2008 г.
Публикуван е приложен пакет за Mac.

5.0 алфа 2 - 29 юли 2008 г.
Добавени са:

 • Възможност за запис на отворената глава, книга или цялата Библия във вид на интернет страница (файл с формат html).
 • Малко коментари в първичния код.

5.0 алфа 1 - 17 юни 2008 г.
Първа, публикувана версия. Дава възможност само за отваряне и четене на включените в програмата преводи на Библията.