Компютърна
Библия 6

Download Download Download Download Download Download Facebook

Транспорт за София и страната - 12 тона, 17 европалети, хладилен фургон, брезент 0898529582

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Софтуерна работна среда за научни изследвания с Python за Mac

17:11:18 12 февруари 2016

Цялата работна среда се инсталира с дистрибуцията Anaconda от адрес:
https://www.continuum.io/downloads.

След инсталирането, върху Desktop се намира препратка към Launcher.app - приложението за стартиране на инструментите от системата.

Редакторът Jupiter Notebook (jupyter.org, документация) се стартира от прозореца на Launcher.app с щракване на бутона "Launch" срещу ipython notebook, а се спира с Ctrl+C в прозореца на терминала, който се показва при стартирането. При стартирането се показва браузър, който отваря адреса http://localhost:8888/tree

С Jupiter Notebook се създават документи, които обединяват програмен код, описателен текст, визуализации и друго мултимедийно съдържание. Файловете са с разширение .ipynb, имат JSON формат и могат да се конвертират в други формати за представяне на документи.

Нов документ се стартира с команда от менюто: New - Python 3.

Notebook документите се състоят от клетки, които могат да бъдат от 4 типа: клетки с програмен код (code cells), клетки за описателен текст (markdown cells), клетки за "сурово" съдържание (raw cells) и клетки за заглавия (heading cells).

В клетките с програмен код се работи като с IPython (вижте документация и онлайн интерпретатор).

За конвертиране в PDF формат са необходими пакетите: MacTeX и Pandoc.

Ако при команда File - Download as - PDF via LaTeX (.pdf) възникне грешка:
nbconvert failed: PDF creating failed
за да се види същността на грешката конвертирането се извършва с команда от терминал:
ipython nbconvert --to pdf ИмеНаФайл.ipynb

Ако има грешки от рода на:
! LaTeX Error: File `ИмеНаСтил.sty' not found.
Се подават командите:
sudo tlmgr update --self
sudo tlmgr install ИмеНаСтил

Хипервръзки към съответните ресурси

Python 3

https://docs.python.org/3.5/using/mac.html
https://www.python.org/downloads/mac-osx
http://www.activestate.com/activepython/downloads
repl.it - онлайн интерпретатор на Python и други езици за програмиране.

SciPy

http://www.scipy.org
https://www.continuum.io/downloads#_macosx
Scipy Lecture Notes

 

Същата тема в Google