Вижте класирането
на този сайт в:
BGTop.net
Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Версии

11:57:16 часа на  8 януари 2013

Откакто е публикувана в github.com всяка промяна се публикува там, без да се разграничават версии.

Версия 2.0 (16 февруари 2012) - Подобрена е структурата на системата. Библиотеката от общи функции е отделена в самостоятелна директория. Модулите ще се намират в собствени директории. По-лесно е създаването на нови страници и добавянето на нови скриптове. Версията не е съвместима с предишната!

Версия 1.0 (18 август 2011) - Първата публикувана версия.

 

Същата тема в Google