Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Операционни системи

16:09:55 часа на  5 февруари 2021

В този раздел в най-кратка форма споделям опита си с изпробването на различни операционни системи.

Посочвам онези моменти от инсталирането и конфигурирането им, с които съм се сблъсквал и ми е коствало време докато намеря отговор как се прави. Преди всичко става дума за пускане на тези системи като виртуални машини във VirtalBox или VMware Fusion.

Колекция от връзки към страници с информация за операционни системи може да намерите и тук.

Създаването на виртуални машини с различни операционни системи от потребител, който не е специално администратор на такива, освен за задоволяване на любопитството чрез изпробване на самите операционни системи, може да е полезно и за: запознаване или ползване на софтуер, който няма версия за операционната система на използвания компютър; софтуер, на който лицензът изтича след определен период време1; софтуер, който може да бъде опасен за системата и данните в компютъра и др.

_____________
1 Имам предвид ползване на пробни версии. След изтичане срока на пробна версия, създаването на нова виртуална машина, на която да се инсталира наново пробна версия е значително по-лесно и бързо отколкото форматиране на диск и ново чисто инсталиране на операционна система, на която да може отново да се инсталира пробна версия.