Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Версии

10:57:18 часа на 10 декември 2023

Откакто е публикувана в github.com всяка промяна се публикува там, без да се разграничават версии. Преди това разработването на системата е преминала през следните версии:

Версия 2.0 (16 февруари 2012) - Подобрена е структурата на системата. Библиотеката от общи функции е отделена в самостоятелна директория. Модулите ще се намират в собствени директории. По-лесно е създаването на нови страници и добавянето на нови скриптове. Версията не е съвместима с предишната!

Версия 1.0 (18 август 2011) - Първата публикувана версия.