Равносметка
През изминалата 2000 г., откакто започнаха продажбите на програмата на компакт дискове бяха продадени 72 диска. Бяха получени от купувачите общо
1290 лв., които се разпределиха както следва:
405за издателство VIDJI Text - сума покриваща разходите за реклама, изготвяне на "Ръководството за потребителя", данъчните задължения на издателството във връзка с продажбата на дисковете и т.н.
152за записваемите компакт дискове
427записващо устройство
135данък по чл.35 от Закона за облагане на физическите лица
171остатък за автора.

Към 30 септември 2001 г. положението е следното:
Общият брой реализирани дискове през тези 9 месеца:36
Посредством VIDJI Text:6
От ЕТ "Компютърни програми - Ваньо Георгиев":5
Изпратени като подарък или по различни причини незаплатени от получателите:25

Фискална равносметка едва ли е необходима...