Ваньо Цветанов Георгиев,
ж.р. "Тракия", бл.151, вх.Б, ап.13
гр. Пловдив, 4023
тел: (032) 822310
е-mail: vanyog@au-plovdiv.bg
http://www.geocities.com/vanyo_g

30 април 2001 г.

Уважаеми потребители на програмата "Компютърна БИБЛИЯ - пълна CD версия",

Това е уведомително писмо, което изпращам съгласно поетият ангажимент да Ви информирам за откритите и отстранени грешки в продадените копия на програмата и за предстоящите промени в подготвяната следваща версия.

И така в продадените копия бяха забелязани следните недостатъци:
1. При минимизиране и възстановяване на прозореца на речника след всяко възстановяване този прозорец се показва със все по-голям размер.
2. На компютри извън България, настроени с Regional Setings различни от Bulgarian не се изписват с кирилица заглавията на прозорците, надписите в менюто, надписите в диалоговите прозорци и в съобщенията.
3. При многократно копиране и прехвърляне на текст от програмата през Clipboard към друга програма, понякога се случва целият компютър да "увисне", което води до загуба на информацията от някои от отворените в момента файлове.
4. Бяха открити и отстранения и няколко грешки в текста на Библията.

Първият и четвъртият от посочените недостатъци са изцяло отстранени.
Вторият до голяма степен (надписите на заглавията на прозорците и някои рядко появяващи се съобщения може все още да не се виждат на кирилица).
А третият изисква по големи промени, които ще бъдат направени в новата версия на програмата. Но "увисването" може да се избегне и при сегашната версия, ако се изключи функцията "Следене за стих в clipbpard" от Настройка -> Други настройки.

Данаил Радков завърши окончателно редактирането на "Речника на святото писание" и този речник е включен в програмата.

Допълнен е и Английско-балгарският речник.

Предлагам няколко възможности за актуализиране на Вашите копия на програмата.
1. Upgrade програма е качена в Internet на познатия адрес: http://www.geocities.com/vanyo_g и може да бъде изтеглена от там. Тове е един файл cdupgrd.zip (5,33MB) съдържащ setup програма, която опреснява фсички файлове засегнати от направените промени.
2. Може да ми изпратите по пощата компакт диска, който имате. Аз ще го актуализирам и изпратя обратно.

Продажбите вече не се извършват от Издателство ВИДЖИ Текст. Офисът на фирмата предстои да бъде закрит, така че за всичко свързано с програмата се обръщайте към мен. Скоро ще се регистрирам като едноличен търговец, за да мога да издавам надлежни счетоводни документи.

Работя по нова версия на програмата, която ще се нарича "Компютърна БИБЛИЯ - CD версия 2". Дали ще се появи скоро тази версия, зависи от интереса към настоящата, както и от подкрепата и разбирането, които ще получа при събирането на нови материяли. Молете се Бог да помогне да стигнем до удовлетворителни споразумения с хора, притежавщи права върху подходящи материяли.

Благослов в името на Исуса Христа!

Подпис: В. Георгиев