Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Книгата Иов - Глава  5

Книгата Иов - Глава  5

  1 Извикай сега; има ли някой да ти отговори?
И към кого от светите духове ще се обърнеш?

  2 Наистина гневът убива безумния,
И негодуването умъртвява глупавия.

  3 Аз съм виждал безумният като се е вкоренявал;
Но веднага съм проклинал обиталището му;

  4 Защото чадата му са далеч от безопасност;
Съкрушават ги по съдилищата
И няма кой да ги отърве;

  5 Гладният изяжда жетвата им,
Граби я даже изсред тръните;
И грабителят поглъща имота им.

  6 Защото скръбта не излиза от пръстта,
Нито печалта пониква из земята;

  7 Но човек се ражда за печал,
Както искрите, за да хвъркат високо,

  8 Но аз Бога ще потърся,
И делото си ще възложа на Бога,

  9 Който върши велики и неизследими дела
И безбройни чудеса;

10 Който дава дъжд по лицето на земята,
И праща води по нивите;

11 Който възвишава смирените,
И въздига в безопасност нажалените,

12 Който осуетява кроежите на хитрите,
Така щото ръцете им не могат да извършат предприятието си;

13 Който улавя мъдрите в лукавството им,
Тъй че намисленото от коварните се прекатурва.

14 Денем посрещат тъмнина,
И по пладне пипат както нощем.

15 Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им,
И от ръката на силния;

16 И така сиромахът има надежда,
А устата на беззаконието се запушват.

17 Ето, блажен е оня човек, когото Бог изобличава;
Затова, не презирай наказанието от Всемогъщия;

18 Защото Той наранява, Той и превързва;
Поразява, и Неговите ръце изцеляват.

19 В шест беди ще те избави;
Дори в седмата няма да те досегне зло.

20 В глад ще те откупи от смърт,
И във война от силата на меча.

21 От бича на език ще бъдеш опазен,
И не ще се уплашиш от погибел, когато дойде.

22 На погибелта и на глада ще се присмиваш,
И не ще се уплашиш от земните зверове;

23 Защото ще имаш спогодба с камъните на полето;
И дивите зверове ще бъдат в мир с тебе.

24 И ще познаеш, че шатърът ти е в мир;
И когато посетиш кошарата си, няма да намериш да ти липсва нещо.

25 Ще познаеш още, че е многочислено твоето потомство,
И рожбите ти както земната трева.

26 В дълбока старост ще дойдеш на гроба си,
Както се събира житен сноп на времето си.

27 Ето, това издирихме; така е;
Слушай го, и познай го за своето добро.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава