Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Книгата на пророк Езекиила - Глава  5

Книгата на пророк Езекиила - Глава  5

  1 И ти, сине човешки, вземи си остър нож, то ест, вземи си бръснарски бръснач; и си обръсни главата и брадата; после вземи си везни та претегли и раздели космите.

  2 Една трета част изгори в огъня всред града, когато се изпълнят дните на обсадата, и една трета част вземи и я насечи с ножа от всяка страна; и една трета част разпръсни по въздуха, и Аз ще изтегля нож след тях.

  3 А от тия вземи няколко и вържи ги в полите си.

  4 После и от тия вземи малко, хвърли ги всред огъня, и изгори ги в огъня; от тук ще излезе огън по целия Израилев дом.

  5 Така казва Господ Иеова: Това е Ерусалим.
Аз го поставих всред народите;
И разни страни го обикалят.

  6 Но той се разбунтува против съдбите Ми като извърши беззаконие повече от народите.
И против повеленията Ми повече от страните, които са около него;
Защото отхвърлиха съдбите Ми,
И не ходиха в повеленията Ми.

  7 Затова така казва Господ Иеова;
Понеже вие сте по-немирни от народите, които са около вас,
Като не ходихте в повеленията Ми,
И не пазихте съдбите Ми,
Нито сторихте даже според постановленията
На народите, които са около вас,

  8 Затова така казва Господ Иеова:
Ето, и Аз съм против тебе,
И ще извърша съдби всред тебе пред очите на народите.

  9 Поради всичките твои мерзости
Ще ти направя онова, което никога не съм направил,
Нито ще направя някога подобно нему.

10 Затова бащи ще изядат чадата си всред тебе,
И чада ще изядат бащите си;
И Аз ще извърша съдби в тебе,
А всички останали от тебе ще разпръсна към всичките ветрища.

11 Затова заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова,
Понеже ти оскверни светилището Ми
С всичките си мерзости
И с всичките си гнусоти,
Затова Аз непременно ще те отрежа;
Окото Ми няма да пощади,
И Аз няма да покажа милост.

12 Една трета част от тебе ще измрат от мор,
И ще се довършат всред тебе от глад;
И една трета част ще паднат около тебе от меч;
А една трета част ще разпръсна по всичките ветрища,
И ще изтегля нож след тях.

13 Така ще се изчерпи гневът Ми,
И Аз ще удовлетворя яростта Си върху тях,
И ще се задоволя;
И те ще познаят, че Аз Господ говорих в ревността Си,
Когато изчерпя яростта Си против тях.

14 При това, пред всекиго, който минава,
Ще те направя пустиня и предмет на укор
Между народите, които са около тебе.

15 И тъй, това ще бъде за укор и присмех,
За поука и удивление,
На народите, които са около тебе,
Когато извърша в тебе съдби с гняв,
С ярост, и с яростни изобличения;
Аз Господ говорих това.

16 Когато изпратя върху тях злите стрели на глада,
Изтребителите, които ще изпратя за да ви изтребят,
Ще усиля още и гладът у вас,
И ще строша подпорката ви от хляба.

17 Ще пратя върху вас и глад и люти зверове,
Които ще те обезчадят;
Мор и кръв ще преминат през тебе;
И ще нанеса меч върху тебе;
Аз Господ говорих това.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава