Библейски паралел (сравнение на преводите)

Православна Библия 1991 - Бит. 1:1

В начало Бог сътвори небето и земята.1

 

Библия 1940 - Бит. 1:1

В начало Бог създаде небето и земята.

 

Библейска лига - Бит. 1:1

2 В началото Бог сътвори небето и земята.

 

"Цариградски" Нов завет

 

Издателство "Верен" - Бит. 1:1

В начало Бог създаде небесата3 и земята4.

 

Библията на руски - Быт. 1:1

В начале сотворил Бог небо и землю.

 

American Standard Version - Ge. 1:1

In the beginning God created the heavens and the earth.

 

King James Version - Ge. 1:1

In the beginning God created the heaven and the earth.

 

Старогръцки Нов завет

 

 


1 Пс. 88:12-13, 135:5, 145:6, Сир. 18:1, Иоан 1:3, Деян. 14:15, Евр. 11:3, Откр. 14:7

2 Пс. 8:3, 33:6, 89:11, 12, 102:25, 136:5, 146:6, Ис. 44:24, Йер. 10:12, 51:15, Зах. 12:1, Йоан 1:1, 2, Д.А. 14:15, 17:24, Кол. 1:16, 17, Евр. 1:10, 11:3, Откр. 4:11, 10:6.

3 В евр. оригинал думата „небеса“ винаги се среща в мн. ч.

4 4 Царе 19:15, 2 Лет. 2:12, Пс. 8:3, 33:6, 115:15, Ер. 10:12, 16, Деян. 4:24, Евр. 11:3, Откр. 4:11

Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com.