Старт на сайта

Предоставено от Администратор в 12:40 часа на 04 април 2021 (Събота)

Стартирам този сайт със следните намерения:

  • Да демонстрирам възможностите на системата за управление на съдържанието Drupal.
  • Да опиша тези възможности и начините за ползването им.
  • Да използвам сайта за подобряване на превода на Drupal на български.
  • Да помогна с тази информация на начинаещи потребители, които имат желание да направят и поддържат свой сайт, като сами изтеглят, инсталират и обслужват Drupal.
  • А в същност, сайтът е място, на което експериментирам с Drupal с цел да го разуча и място за споделяне на наученото.

Стартирам сайта във вида, който той получава веднага след инсталиране без допълнителни настройки, освен персонализиране на българския превод и настройки за отстраняване на докладваните от системата веднага след инсталирането проблеми. Когато  възникне необходимост от други настройки, разказвам за тях на страница Първи и последващи настройки.

Всички записки на сайта ще описват изцяло преведен на български Drupal. Желаещите да използват същия превод може да го намерят на страница Данни за Drupal

Ще се огранича с описване само ядрото и инсталиращите се заедно с ядрото теми и разширения. Ще търся и проучвам разширения само при пълна липса на някоя необходима за този сайт функция и необходимост тя да се добави.

Естествено, най-изчерпателна информация за Drupal може да се намери на официалния му сайт drupal.org. Там се намират два главни източника на информация Documentation и Drupal User Guide.

 

Коментари

Правя този коментар, с цел демострация, за да се види как изглежда един коментар и да поясня как протича създаването на коментар.

Коментари могат да се добавят към статиите. Статиите се резличават от основните страници по, това, че се показва техния автор, времето на публикуване, а под тях, потребителите могат да оставят свои коментари.