Разширяване

Drupal има модулна структура. Всеки от модулите предоставя определени функции, така че чрез инсталиране и активиране на модули можа да се разширят възможностите на софтуера с нови функции, а чрез деинсталиране на активираните модули може да се изключат ненужни функции.

Разширяване на системата ще наричаме действията на администратора, насочени към управляване на модулите.

Част от модулите, които са включени в стандартна инсталация на Drupal може да са налични, инсталирани, но все още неактивирани и следователно недостъпни за използване от потребителите. Кои са наличните, инсталирани модули се вижда от администратора на страница:

"Управляване" - "Разширяване"

На тази страница, групирани в категории: "Ядро", "Ядро (експериментални)", "Миграция" и т.н. се виждат имената на инсталираните модули. Пред името на всеки модул има отметка, която показва дали модулът е активиран, а след името - описание на модула, което се разгръща след щракване върху първия му ред и наред с обобщена информация, може да съдържа и хипервръзки към страници отнасящи се за модула.

Активиране на модули

За активиране на неактивирани модули се поставят отметките пред техните имена и се щраква бутона "Инсталиране".

Обратно действие - деактивиране не е позволено.

Деинсталиране на модули

На страница:

"Управляване" - "Разширяване" - "Деинсталиране"

администраторът поставя отметки пред имената на модулите, които иска да деинсталира, и щраква бутона "Деинсталиране", с което се изтриват всички данни, отнасящи се до модула и той преминава в неактивирано състояние.

Модули, от които зависят други активирани модули, не могат да се изберат и деинсталират по този начин. За да стане възможно тяхното деинсталиране трябва преди това да се деинсталират всички, зависещи модули.

След такова "деинсталиране", файловете с програмен код на някои модули остават да съществуват във файловата система и модулите продължава да се вижда в списъка на неактивираните модули.

За пълно премахване на модули се използва командния инструмент Drush, или директно изтриване от файловата система през FTP или друг начин за достъп до директория modules. След промени във файловата система се прави "Почистване на цялата кеш".

Инсталиране на модули

Инсталирането на модули означава качване във файловата система на сървъра на фаловете с програмния код на модули и тяхното идентифициране от ядрото, което да позволи активиране, а след това предоставяне на достъп на потребителите до новите функции осигурени от модула. Инсталиране на модул се извършва от администратор през страница:

"Управляване" - "Разширяване" - бутон "Добавяне на нов модул"

На страницата, която се отваря, има два начина за посочване на модул за инсталиране: 1. въвеждане на URL на архивен файл, съдържащ модула и 2. качване на такъв файл.

Намиране на модули в официалния сайт за модули на Drupal

До този сайт се стига след щракване на хипервръзка в страница:

"Управляване" - "Разширяване" - хипервръзка Download & Extend, намираща се в пояснителния текст в началото на страницата.

На посочената страница има филтри за отделяне на добавките с предпочитане от посетителя свойства. Сред тези филтри, най-съществен, според мен, е "Works with", от падащия списък на който се избира за коя версия на Drupal търсим нов модул и полето "Search modules", в което се пишат ключови думи, относно предназначението на модула. Резултат от филтрирането се появява след щракване на бутон "Search".

Например, за да намерим модул, отнасящ се до менюта, за версия 9 на Drupal, задаваме филтри: "Works with"="Drupal 9" и "Search modules"="Menu" и щракваме бутона "Search".