Разбиране на Drupal

Потребители и роли

Както и в други, предназначени да се ползват от много потребители системи, в Drupal се дефинират роли на потребителите, а регистрирането на нови потребители може да е достъпно за всички посетители или забранено.

На настоящия сайт регистрирането е достъпно. За да се регистрирате, щракнете в горния десен ъгъл на тази страница, върху хипервръзката "Вход", а след това - върху "Регистриране".

След регистриране, създаденият профил не става активен веднага, а след преглеждане и одобряване от администратор. След одобряване на профила, потребителят получава автоматично имейл и може да започне да влиза в сайта и да се ползва от правата на своята роля.

В току що инсталирана система Drupal са дефинирани три роли: "Анонимен", "Удостоверен потребител" и "Администратор". "Анонимен" е ролята, която има всеки посетител на сайта, дори и без да е влязъл в профил с име и парола. Това е ролата с най-малко права, свеждащи се само до преглеждане на съдържание, без възможности за предлагане на такова. "Удостоверен потребител" е всеки потребител, който има потвърден профил, и е влязъл в сайта с името и паролата си. Удостоверените потребители имат право да пишат коментари. "Администратор" е влязъл в профила си потребител, който има достъп и може да променя всички настройки и запазена в сайта информация, включително и на предоставената от други потребители.

Типове съдържание

От гледната точка на човек, който цели да публикува съдържание в направен в Drupal сайт, това съдържание, по подразбиране се представя в два основни типа: "Основна страница" и "Статия".

Основна страница се използва за представяне на статично съдържание, за което няма значение времето на публикуване. Авторите на страниците не се посочват и страници не се коментират от посетителите.

Но споменатите особености притежават статиите. Времето на написване и авторът на всяка статия се вижда и към статиите потребителите на сайта, могат да пишат коментари за статиите и да се изказват върху коментарите на други потребители. Статиите се използват за представяне на новини и друго съдържание, което "остарява" с течение на времето.

Промотиране

Публикуваните нови страници и статии могат да се "промотират" в началната страница на сайта, което означава, че началната им част или съставено от автора резюме се появява автоматично в началната страница. Тези откъси от новите или обновени текстове се подреждат в обратен или съвпадащ с времето ред, а по избор на редактиращия потребител, някои могат да се фиксират най-отгоре и да се показват винаги на първите места на главната страница.

Модулна структура

Drupal е модулна система, която се състои от ядро, теми и модули. Как се добавят и премахват модули, вижте в Разширяване.

Темите оформят външния вид на страниците на сайта. Вижте страница Теми.

Темите задават зони, в които се поставят блокове.

Блокове се добавят в системата от активираните в нея модули и показват пред потребителите на сайта определена информация, която се състои от полета. Тази информация се извлича от базата данни. От кои полета се извлича и визуализира информация се определя от действащия режим на показване.

Навигация

Навигация наричаме системата от хипервръзки, които се показват върху страниците на сайта и чрез тях потребителите преминават от едно съдържание към друго. Хипервръзките за навигация се разполагат в йерархични менюта. За всяка единица съдържание (основна страница или статия), може да се определи хипервръзка в меню, чрез която ще се достига до това съдържание.

Менютата се управляват от администратор. Всяко меню има собствен блок, за който се определя в коя зона на текущата тема да се изобрази.