Защо Drupal

Началото на Drupal е поставено през 2000 г. (Вижте Drupal - Our history).

От много години чувам за този софтуер, но по случайни стечения на обстоятелствата едва скоро (в края на март 2021 г.) в мен се появи желанието, последвано от съответни действия да изпробвам отново последната му стабилна версия 9.1.x и да започна да го разучавам.

Един от начините за изучаване на софтуер, който практикувам и съм се убедил, че дава добри резултати, е да изследвам софтуера в преведен на български вид, а ако преводът е непълен, първо да проуча начина за превеждане и да започна да го превеждам на български. Превеждането е добър метод за изучаване на софтуер, защото за де се убеди дали и до колко удачно е преведен един софтуер, преводачът трябва да изпробва всички негови функции. Това е необходимо за да види какви надписи се появяват при изпълняване на тези функции и дали са преведени. Преценяването на точността на превода изисква познаване на предназначението и резултата от използването на всяка функция. Така това, съпровождащо превеждането непрекъснато разглеждане на софтуера, води до детайлно запознаване с него.

Убеден съм, че изучаването на софтуер трябва да е придружено с усилия за схващане на концепции и понятия, каквито се лансират във всеки що годе по-сложен софтуерен продукт. Разбирането на такива специфични понятия понякога е невъзможно без четене на придружаващата документация. Затова един качествен превод трябва да включва и превеждане на помощни материали и документация. Добра практика при превеждането въпреки, че не води до бързо видим резултат, е да се превеждат с приоритет текстове, представляващи помощна информация (Help). 

Случва се понякога заради пропуски в програмната реализация някои надписи да не могат да бъдат преведени по предписания, общоприет начин. Тогава занимаването с превод се налага да бъде съпроводено и с разучаване на програмния код, водещо до откриване на бъгове и съобщаване за тях.

С напредване на работата по превеждането и срещането на различни интересни качества на Drupal се роди идеята за този сайт, целите на който посочих в първата публикация.

Качества на Drupal

Drupal е система за управление на съдържанието на сайт, която предоставя на потребителите си възможности, някои от които се покриват с възможностите и на други системи за управление на съдържанието, но други са уникални както по идея, така и по начин на реализиране. (Вижте: Drupal - features)

Например, стандартната инсталация на Drupal тук издържа тестовете за валидност на HTML кода, пригодност за мобилни устройства и бързина. (По отношение използването на някои излишни (unnecessary) атрибути на HTML елементите, откривано от HTML валидатора, нека да посочим, че проблемът е известен и в дискусия по въпроса се изтъква, че тези атрибути все още се добавят за постигане на съвместимост със стари браузъри.)

Впечатлението ми до момента е, че Drupal е софтуер, администрирането на който изисква задълбочено разбиране на уеб дизайна на малко по-абстрактно ниво отколкото при други системи. Пример: понятието таксономия. Може би, точно необходимостта от разбиране на такива нови понятия е предизвикателството, с което тази система ме привлича.

За редактиране на текстове Drupal предлага на потребителя модифицирана версия на редактора CKEditor, с групи от настройки за допустимия HTML код, описани като допустими текстови формати.

Допада ми това, че администраторът вижда сайта във вида, в който го виждат и посетителите с добавени дискретно възможности за влизане в съответните страници за настройка, добавяне или редактиране на вижданото съдържание.

По подразбиране в Drupal е активирана функция за запазване на всяка поредна ревизия на редактираните текстове съдържание и при необходимост може да се възобнови показването в сайта на всяка от тези по-стари ревизии.