Теми

Темите задават визуални зони, на които се разделят страниците на сайта. В тези зони се разполагат блоковете. Освен това, всяка тема притежава настройки, които определят: дали да се показват някои елементи, какво да бъде логото и иконата и цветовете на фона на зоните.

До страницата за управляване на теми се стига през менюто на администратора:

"Управляване" - "Теми"

Страницата е разделена на три подстраници: "Списък", "Подновяване" и "Настройки".

От подстраница "Списък" може:

  • да се отвори раздела за изтегляне на теми на сайта на Drupal чрез хипервръзка Drupal | Download & Extend,
  • да се зададе разположението на блоковете по зони през хипервръзката "Разположение на блокове",
  • да се добави тема чрез посочване на адрес за изтегляне или се качване на файл,
  • да се смени зададената по подразбиране тема, като се щракне хипервръзката "Задаване по подразбиране", намираща се под описанието на друга налична тема,
  • да се зададе темата, използвана при администриране на сайта.

Подстраница "Подновяване" дава възможност да проверите дали са публикувани актуализации на темите и да изтеглите и обновите темите.

През подстраница "Настройки": "Общи настройки", които се отнасят до всички теми и специфични за всяка отделна тема настройки. 

Докато не се изчерпят възможностите на инсталираната по подразбиране тема "Bartik", имам намерение да не я сменя с друга тема.