Вижте класирането
на този сайт в:
BGTop.net

Компютърна
Библия 6

Download Download Download Download Download Download Facebook

Транспорт за София и страната - 12 тона, 17 европалети, хладилен фургон, брезент 0898529582

Бърз хостинг от 2.90 лева!

CentOS 7

 8:55:12 26 ноември 2016

Тази статия е в процес на преработка за версия 7 и една част от нея се отнася за весрия 7, а останалата - за версия 6 на CentOS.

Изтегляне

На страницата със списък от огледални сървъри сe щраква върху линка към сървъра, който си изберете.

Във VirtualBox, се създава нова машина, стартира се и се посочва да стартира системата от изтегления .iso образ на диск. Вижте CentOS as a Guest OS in VirtualBox.

Ако първо се зареди цялата система от сидито, на главния екран има икона "Install to Hard Drive".

Инсталиране

Двойното щракване върху иконата "Install to Hard Drive" отваря програмата за инсталиране с графичен интерфейс. На екраните, които се показват върху бутоните, съответстващи на задължителни действия, се показва цветен удивителен знак и надпис какво трябва да направите:

 • На първия екран трябва да щракнете върху бутона "INSTALLATION DESTINATION" за да посочите на кой диск ще се инсталира системата. В прозореца, който се отваря щракнете иконата на диска и после върху бетона "Done". Изчакайте няколко секунди, докато диска бъде подготвен и форматиран.
 • Щракнете бутона "Begin Installation". Копирането на файлове започва веднага, а през това време правите други настройки:
 • Задавате парола на администратора
 • Създавате други потребители
 • Щом инсталирането завърши може да затворите инсталиращата програма, щраквайки бутона "Quit". Управлението се връща към, заредената от "живото" сиди система. За да заредите инсталираната на харддиска система трябва да затворите системата.
 • Преди да стартирате току що инсталираната система, отстранете образа на сидито от групата настройки Storage на VirtalBox.
 • При първото стартиране трябва да се съгласите с лицензионното споразумение и да потвърдите или промените още някои общи настройки, след което се отваря страница за първо запознаване със системата.

Актуализира се системата със:
Applications -> System Tools -> Software Update

За да се инсталират виртуалните добавки на VirtualBox:

 • От тук в зависимост от типа на процесора се изтегля и инсталира RPMForge.
 • От System -> Administration -> Add/Remove Software се намира и инсталират пакета DKMS.
 • Инсталират се виртуалните добавки.
 • Рестартира се системата за да се заредят виртуалните добавки.

MySQL сървър - mysqld

 • Лесно се намира и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
 • Спира се и се пуска със: System -> Administration -> Services
 • За задаване на парола на администратора и др. - с права на администратир:
  # mysql_secure_installation

PHP

 • Намира се и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
  при проверка на зависимостите като зависим пакет се включва инсталирането и на Apache HTTP server. Така че ако се инсталира PHP няма да има нужда да се инсталира Apache.

Apache HTML сървър - httpd

 • Намира се и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
 • Спира се и се пуска със: System -> Administration -> Services
 • Достъпът до порт WWW(HTML) 80/tcp се управлява със: System -> Administration -> Firewall
 • Файл за конфитуриране: /etc/httpd/conf/httpd.conf

phpMyAdmin

 • Конфигурира се достъп на yum до хранилището с пакети remi - с права на администратор:
  # cd /etc/yum.repos.d
  # wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi.repo

  Отваря се файл /etc/yum.repos.d/remi.repo и се променя реда:
  enabled=0 на enabled=1
 • Търси се и се инсталира phpMyAdmin със System -> Administration -> Add/Remove Software
 • За да се даде достъп и от външни машини до phpMyAdmin се редактира файл /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
  рестартира се Apache и се спира и пуска отново SELinux.

За да може всеки потребител да си прави сайт
с URL: localhost/~username в директория /home/username/public_html

 • Във файл /etc/httpd/conf/httpd.conf се слага # пред
  # UserDir disabled, а се изтрива # от пред
  UserDir public_html
 • Изтриват се всички # пред редовете:
  <Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    <Limit GET POST OPTIONS>
      Order allow,deny
      Allow from all
    </Limit>
    <LimitExcept GET POST OPTIONS>
      Order deny,allow
      Deny from all
    </LimitExcept>
  </Directory>
 • С права на администратор се рестартира Apache:
  # apachectl restart
 • С права на администратор се променят атрибутите на директорията на потребителя:
  # chmode -R 755 /home/username
 • Спира се и после пак се пуска SELinux

FTP сървър - vsftpd

 • Намира се и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
 • Спира се и се пуска със: System -> Administration -> Services
 • Достъпът до порт FTP 21/tcp се управлява със: System -> Administration -> Firewall
 • За да може всеки потребител да отваря с ftp собствената си деректория /home/username се подава команда с права на администратор:
  # setsebool -P ftp_home_dir on
  Вместо с команда настройките на SELinux може да се правят и със SELinux Configuaration GUI, който трябва да се изтегли и инсталира.

За FTP достъп до директорията на Apache сървъра /var/www/html

 • Създава се нов потребител, например webadmin с лична директория /var/www/html
 • # chown root:webadm /var/www/html -R
  # chmod g+s /var/www/html
  # chmod 770 /var/www/html
  # usermod -aG apache webadmin
  # apachectl restart

  Вижте тук.
 • Със System -> Administration -> SELinux Administration се превключва System Default Enforcing Mode на Desabled, новият потребител прави ftp връзка, а после отново се минава на Enforcing.

 

Същата тема в Google