Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Отворен "учител" по машинопис

13:18:49 часа на 26 ноември 2015

"Отворен учител по машинопис" е програма за обучение по десетопръстна система за машинопис на български и английски. Това е програма с отворен код, регистрирана в най-известния сайт за отворени проекти sourceforge.net на адрес: sourceforge.net/projects/typing-tutor.

Тази програма се създава, поддържа и подобрява не с комерсиална цел, а само защото е полезна. Нейното качество и бързина на развитие, зависят изцяло от Вас - нейните потребители, от Вашата воля и активност.

За всичко, свързано с програмата можете директно да ми пишете тук.

Най-практичния начин да покажете, че искате тя да става все по-качествена е да направите дарение, но също може да помогнете като:

 • съобщите веднага за всяка забелязана нередност;
 • зададете въпроси и потърсите съдействие;
 • предложите идеи за подобряване и участвате в обсъждане;
 • помогнете за допълване с учебни материали и документация;
 • или - в програмирането.

(Последните три линка сочат към съответните страници в sourceforge.net. За да ги ползвате е необходимо да се регистрирате.)

Изтегляне (download)

Инсталационният файл за Windows се изтегля от сайта sourceforge.net. Изтеглянето започва автоматично след като щракнете върху следващия линк и изчакате да се зареди нова страница на английски. Ако изтеглянето не започне, щракнете върху надписа "direct link", който ще видите в края на втория абзац под заглавието "Downloading...". Сега щракнете тук.

Ако искате да изтеглите файловете за Mac OS X, щракнете тук.

Ако Ви интересува първичния код на програмата или други, предоставени за теглене файлове, щракнете тук.

 

Още информация за програмата "Отворен учител по машинопис":

Програмата може да се използва за:

 • Самостоятелно изучаване на десетопръстната система;
 • Допълване на обучениято по машинопис вкъщи, успоредно с посещаване на курс или часове по машинопис в професионално училище;
 • Опресняване на умението за бързо писане - ако сте изучавали машинопис в миналото, но дълго време не сте писали;
 • Използване в часовете по машинопис в училища или курсове;
 • Обучаване по машинопис на персонала във фирмите с цел спестяване на работно време.

"Отворен учител по машинопис" може да се компилира и ползва във всяка от трите операционни системи: Windows, Linux и Mac OS X. Ето как изглежда в тези операционни системи:


Windows 98

Windows XP

Linux

Mac OS X

Може неограничено да се допълва с учебни материали за изучаване на различни клавиатурни подредби и езици.

Има превеждаем интерфейс (за сега на български и английски);

Обучението с Отворен учител по машинопис се осъществява чрез писане на текстовете, които програмата показва. Трябва да гледате само текста на екрана и с напипване да натискате съответните клавиши. Първите текстовете съдържат само няколко букви, а във всеки следващ - се прибавят още по 2 до 4 букви или други символи. Постепенно се изгражда навик всеки клавиш сръчно и бързо да се натиска с определен пръст, без дори да се гледа клавиатурата.

Прозореца и писането в "Отворен учител по машинопис" наподобяват текстообработваща програма и Ви подготвят за работа с такава.

В програмата са заложени няколко вида текстове за писане:

 • Уроци, с които се започва овладяването на нови клавиши. (Изпълнението на уроците е задължително, без да се напише докрай всеки урок не може да се мине на следващия.)
 • Текстове, съставени от случайно подбрани думи, състоящи се само от овладените към момента букви.
 • Упражнение за изучаване на "трудни" думи. (Компютърът отчита скоростта, с която пишете всяка дума и след завършване на даден текст предлага упражнение, състоящо се в многократно повтаряне на най-бавно написаните думи.)
 • Тематични текстове с разнообразно съдържание, предназначени за повишаване скоростта и точността на писане.
 • Заредени от Вас текстове. Предвидени са два начина за зареждане на текстове: от намиращ в компютъра текстов файл и от отворен с друга програма текст, който се прехвърля чрез Clipboard на Windows.

След всяко натискане на клавиш "Отворен учител по машинопис" пресмята броя удари, процента грешки, скоростта на писане и др. и веднага ги показва. Резултатите при завършване на всеки текст се запазват и може да се видят във вид на диаграма.

Дори и да владеете професионалната система за машинопис, ако искате да се упражнявате за по-голяма бързина и точност, "Учител по машинопис" е и за Вас.

Предстоящо

Скоро в програмата ще бъдат направени следните допълнения:

 • Възможност да се ползва от повече от един обучаващи се.
 • Различни начини за третиране на грешките.

За да се осъществят по-скоро тези промени, проявете активност.

Вижте още История на промените.