Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2012 г.

20:50:51 часа на 16 декември 2016

5.1.0 - 7 април 2012 г. (само за Mac)

 • Премахната е добавката "алфа" от името на програмата и следващите версии ще носят номер 5.1.
 • Реализирана е функционалността за преминаване към следваща или предишна глава от Библията с клавишите PgDown и PgUp.
 • Добавено е изскачащо меню за копиране на избрани стихове от списъка с намерени стихове, както беше предложено тук
 • Започната е работа по реализиране на функционалността, предложена тук.
 • Публикуван е изпълним файл за Mac.

5.0 алфа 20 - 30 март 2012 г.

 • Изготвен е програмен пакет за Mac, компилиран с Qt версия 4.8.1.

5.0 алфа 20 - 7 март 2012 г. (обновена е само версията за Windows)

 • Програмата е компилирана с версия 4.8.0 на Qt.
 • Завършена е новата функция "Файл" - "Импортиране от .txt файл".
 • Обновена е Библията на издателство "Верен". Вече съдържа препратки.
 • Нова опция - отваряне на случаен стих.
 • Нова опция "Изглед" - "Стой отгоре". При активиране на опцията главният прозорец на програмата остава отгоре над прозорците на всички останали програми. Удобно е ако трябва да се поглежда в текста на Библията, докато се работи с други програми.
 • Добавен е бутон за затваряне на панела за търсене, показването му отново става с клавишна комбинация Ctrl+F или от менюто "Изглед" - "Панел за търсене"
 • Прави се опит за добавяне на функционалността пожелана тук.