Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2015 г.

21:02:20 часа на 16 декември 2016

5.2.2 - 24 декември 2015 г.

  • В тази версия е променен само файл data/bibles/list-u.txt, който променя меню "Библия", съдържащо имената на наличните за ползване с програмата преводи на Библията. Добавен е превод на македорски.

5.2.1 - 14 декември 2015 г.

  • Публикувани са изпълними файлове за Mac и Windows, които дават възможност за теглене и четене на новия превод на Библията на Бъбгарското библейско дружество от 2013 г. При това първо публикуване, новият превод съдържа само основният библейски текст на всички включени в тази Библия книги, но без обяснителните бележки, препратките, бележките под линия и др. помощни елементи. Работи се по добавяне на тези елементи, доколкото бъде възможно във версия 5.

5.2.0 - 12 декември 2015 г.

  • Към тази версия е добавена новия превод на Библията на Бъбгарското библейско дружество от 2013 г. Към момента само в SVN хранилището.

6.0 - 9 ноември 2015 г.

5.2.0 - 17 март 2015 г.

  • Добавен е превод на интерфейса на македонски
  • Публикувани са изпълними файлове за Windows