Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2017 г.

22:25:32 часа на  1 юли 2018

6.3.6 - 30 декември 2017 г.

 • Публикувани са изпълними пакети за macOS, Windows и 64-bit Linux.

6.3.6 - 29 декември 2017 г.

 • Поправена е грешка, която пречеше при превключване на преводите, ако беше отворена посладната книга на Библията.
 • Публикуван е изпълним пакет за Android.

6.3.5 - 29 декември 2017 г.

 • Публикувани са изпълними пакети за: 64-bit Linux, macOS и Windows.

6.3.5 - 28 декември 2017 г., само в програмния код:

 • Отстранени са грешки, които водеха до неправилно показване на книги от Новия завет в някои преводи и неправилно сравняване на стиховете.

6.3.4 - 14 декември 2017 г.

 • Програмата е компилирана с Qt 5.10.0.
 • Публикуван е изпълним файл за macOS.

6.3.4 - 4 ноември 2017 г., само в програмния код:

 • Номерата на стиховете вече са линкове, щракването върху които показва сравнение на стиха от избраните налични преводи на Библията. Кои от наличните преводи се включват в сравнението се задава с поставяне/премахване на отметки в прозореца, който се показва с команда "Инструменти" - "Сравняване на Библии".
 • Добавена е команда "Помощ" - "Facebook", която отваря, създадената на 31 октомври 2017 г. страница във Facebook, посветена на програмата.

6.3.4 - 1 ноември 2017 г., само в програмния код:

 • Подобрение на съобщението "Помощ" - "Относно тази програма".

6.3.3 - 17 октомври 2017 г.:

 • Вече има и изпълним пакет за iOS. Програмата е одобрена за разпространяване в App Store и може да се инсталира и на iPhone, и iPad.

6.3.3 - 11 октомври 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними пакети за macOS и Windows.

6.3.3 - 10 октомври 2017 г.:

 • Отстранени са някои пропуски във функцията за сравняване на библии, които водеха до аварийно затваряне на програмата.
 • Публикуван е изпълним пакет за Andriod.

6.3.3 - 8 октомври 2017 г.:

 • Файл с версия 3.6.2 е качен в iTunes Connect и чака завършване на обработката и предприемане на следващи стъпки по публикуване.
 • Понеже продължава добавяне на подобрения номера на работната версия става 6.3.3 и в нея:
 • При избиране от менюто на "Отваряне" - "Задаване място за четене", се задава въпрос дали наистина искате да се направи това, с цел избягване на неволното променяне на мястото за четете.
 • Когато в полето за показване на текст, не се показва глава от Библията, в края на текста е добавен линк "Затваряне", който връща към показване на Библията.
 • Пред имената на библиите, които още не са изтеглени от Интернет, в падащия списък се показва знак *.

6.3.1 и 6.3.2 - 7 октомври 2017 г.:

 • Малка промяна в диалога за избиране на вирсии на Библията за сравняване.
 • Беше направен опит за качване на версия 6.3.1 в iTunes Connect, който се оказа неуспешен. Поради невъзможността да се замени качения файл с друг, носещ същия номер на версия, се премина към следващ номер 6.3.2.

6.3.0 - 24 септември 2017 г.:

 • Промени в главното меню:
  • Командите, свързани с отваряне на нови места от Библията, са преместени от меню "Инструменти" в меню "Отваряне".
  • В меню "Инструменти" остава команда "Предпочитания" и се добавя команда "Сравняване на Библии".
 • Реализирана е нова функционалност "Сравняване на Библии" позволяваща да се види текста на избран стих от няколко Библии.
 • Публикувани са изпълними пакети за Android, macOS и Windows.

6.2.5 - 5 септември 2017 г.:

 • Публикуването на програмата в App Store на версия за iOS е отхвърлено с аргумента, че не отговаря на изискванията 4.2 Minimum Functionality и по-точно: "Your app is primarily a book and is therefore not appropriate for the App Store.".
 • Продължава разработка на версия с нови функционалности (6.3), които да направят неоснователен, посочения аргумент за отхвърляне.

6.2.5 - 31 август 2017 г.:

 • Започва подготовка за компилиране и публикуване в App Store на версия за iOS.
 • Направени са някои дребни подобрения и са отстранени забелязани грешки.
 • В Google Play е публикуван изпълним пакет за Android.

6.2.4 - 7 август 2017 г.:

 • Подобрен е алгоритъма за превръщане на препратките в линкове.
 • Публикувани са изпълними пакети за Windows.

6.2.3 - 7 август 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними пакети за 64-bit Linux.

6.2.3 - 5 август 2017 г.:

 • Програмата е компилирана с Qt 5.9.1.
 • Подменен е текста на "Издание Библейске лига 2001" с коригиран от издателството нов тескт.
 • Публикувани са изпълними пакети за macOS.

6.2.2 - 7 май 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними пакети за macOS и Windows.

6.2.2 - 3 май 2017 г.:

 • Вече е възможно плъзгане с адин пръст на падащите списъци с библиите, книгите и номерата на главите.
 • Публикуван е изпълним пакет за Android.

6.2.2 - 24 април 2017 г.:

 • В Библия "Българско библейско дружество 2013©" са добавени уводните думи от издателя за всяка книга и подзаглавията на частите на главите, а стиховете са обединени в абзаци.
 • Малко подобрение, засягащо размяната на цветовете на буквите и фона и показването на HTML кода. След тези действия се показва същото място, а не началото на главата, както става в предишната версия.

6.2.1 - 23 април 2017 г.:

 • В Библия "Издание Библейска лига 2001 г." са добавени подзаглавията на частите на главите.
 • В Библия "Издание Библейска лига 2001 г." са добавени уводните думи за всяка книга, добавени от издателя.
 • Публикувани са изпълними пакети за Windows, macOS, Android.

6.2.1 - 22 април 2017 г.:

 • Поправена е грешка във файловете на Библия "Издание Библейска лига 2001 г.". Промяната е отразена на сървъра за изтегляне.
 • Добавена е нова команда "Изглед" - "HTML код", с която се превключва към показване на HTML кода на текста и обратно. Командата е необходима за правилното настройване на програмата.
 • Нова команда "Редактиране" - "Търсене в тази глава".
 • Променен е цвета на хипервръзките препратки, за по-добър контраст.

6.2.0 - 21 април 2017 г.:

 • Добавена е Библия "Издание Библейска лига 2001 г.".
 • Публикувани са изпълними пакети за macOS и Android.

6.1.14 - алфа - 19 април 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними пакети за Android, macOS, Windows, 32 и 64 bit Linux.

6.1.14 - алфа - 18 април 2017 г.:

 • Поправена е грешка, която водеше до неправилно съставяне на някои препратки хипервръзки.
 • Публикуван е изпълним пакет за Windows.

6.1.13 - алфа - 18 април 2017 г.:

 • Настроени са и препратките в изданието на "Българско библейско дружество 2013©" да са хипервръзки.
 • Добавени са бутони "Предишен стих" и "Следващ стих", означени с "<<" и ">>", които се активират при използване на хипервръзките препратки и служат за движение във веригата от последователно проследени препратки.
 • Публикувани са изпълними пакети за macOS и Android.

6.1.12 - алфа - 10 април 2017 г.:

 • Препратките в преводите на Библията, в които има такива ("Православна Библия 1991 г." и "Издателсво Верен"), вече са хипервръзки, с които се отварят съответните стихове.
 • Поправен е бъг, който водеше до неочаквани прекъсвания на програмата.
 • Публикувани са изпълними пакети за Android, macOS, Windows и Linux.
 • Програмата е компилирана с версия 5.8.0.

6.1.11 - алфа - 2 януари 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними файлове за macOS, Windows и Android.
 • Обновен е текста на "Православна Библия 1991 г.", като са добавени препратки. Новият текст се активира, когато е отворена "Православна Библия 1991 г." и се изпълни от менюто "Файл" - "Изтегляне отново". Във версиите на програмата по-стари от 6.1.11 има грешка, поради която стиховете, с добавени препратки се повтарят.

6.1.11 - алфа - 1 януари 2017 г.:

 • Поправена е забелязана грешка, която водеше до неправилно показване на някои бележки.
 • Създадена е възможност за добавяне на препратките в "Православна Библия 1991 г."

6.1.10 - алфа - 1 януари 2017 г.:

 • Направена е корекция в "Издание 1940", поискана в това предложение за поправка. Поправката се активира, когато е отворено "Издание 1940" и изпълнение от менюто на "Файл" - "Изтегляне отново".
 • Направено е малко редактиране на текста от сайта на програмата.
 •