Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2018 г.

12:30:52 часа на 31 август 2018

6.3.7 - 30 август 2018 г.

  • Отстранена е грешка, която водеше до показване на неправилен брой глави в книгите на Библията след смяна на показвания превод.
  • Подновен е изпълнимият файл за 64-bit Linux.

6.3.7 - 28 август 2018 г.

  • Публикуван е изпълним файл за 64-bit Linux.

6.3.7 - 26 август 2018 г., само в програмния код

  • Програмата се компилира с нова версия на Qt - 5.11.1.
  • Добавена е настройка за избор на език, независимо от системната настройка на езика.