Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Подреждане на div елементи хоризонтално един до друг

14:00:34 часа на  7 февруари 2011

Код:

<style type="text/css" media="screen">
 #foo { background: red; overflow-y: hidden; height: 50px; }
 .bar { background: blue; width: 30px; height: 30px; float: left; margin: 10px; }
</style>
<div id="foo">
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
</div>

Демонстрация:


Прочетено от тук.