Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Изтегляне и инсталиране на "Компютърна Библия - 5" на macOS

С всяка следваща версия на операционната система macOS, фирмата Apple въвежда все по-строги системи за защита на потребителите от потенциално зловреден софтуер. Мерките са насочени към това на компютрите Mac да се използва само софтуер, преминал през проверки от Apple. В най-строгия вариант тези ограничения означават ползване само на изтеглени от App Store приложения.

По отношение на най-новата версия на програмата "Компютърна Библия" правя всичко възможно тя да бъде приспособена за тези строги, постоянно променящи се изисквания, макар, че трябва да се направи още много, но успоредно поддържане и на по-старата "Компютърна Библия - 5", за съжаление, не е осъществимо.

Това, което може да се направи, е да се запознаят потребителите с начин за преодоляване на наложените от Apple ограничения чрез внимателно и точно изпълняване на поредица системно администраторски действия и едно от възможните решения е използване на поредица от команди, подавани през програмата Terminal, с които се извършва изтегляне и разархивиране на програмата "Компютърна Библия".

За да отворите програмата Terminal щракнете иконата на Launchpad.

и започнете да пишете думата Terminal в полето за търсене. След изписване на достатъчно букви, на екрана остава само иконата на Terminal. В този момент натиснете клавиш Enter.

На екрана се появява прозореца на Terminal.

Командите, които ще посоча, че трябва да се изпълнят, могат с Copy-Paste да се вземат от тази страница и да се поставят в прозореца на Terminal. След всяко поставяне на команда с Paste, командата се редактира и променя, ако е казано, че трябва, и тогава се натиска клавиш Enter, за да бъде командата изпълнена. Всяка команда трябва да завършва "мълчаливо" без съобщения или поне без съобщения за грешки или други проблеми. Ако има съобщения за грешки, моля да ми ги съобщите, за да променя указанията.

Ако в системата е имало инсталация на "Компютърна Библия - 5" или са правени опити за инсталиране и пробване по друг начин, трябва да се започне с изтриване на останалия в системата, създаван от програмата файл с настройки, което става с команда:

rm Library/Preferences/com.vanyog.CD\ Bible\ 5.plist

Изтриването на този файл не е достатъчно, защото системата ще го възстанови автоматично, ако бъде потърсен от някоя програма. Трябва да се подаде и команда:

killall -u имеНаПотребител cfprefsd

в която на мястото на имеНаПотребител трябва да се напише Вашето име на потребител, което се вижда пред знака $ на командния ред в прозореца на Terminal (на мястото на vanyog в горната снимка на екрана). Ако поставите тази команда, както е написана тук, за да направите замяната на имеНаПотребител с Вашето име, натиснете няколко пъти клавиша стрелка за движение на маркера наляво ◀, докато маркерът застане точно след последната буква "л". Тогава започнете да натискате BackSpace ⌫ докато изтриете всички букви от имеНаПотребител. На тяхното място напишете своето потребителско име. Ако текстът на командния ред е променен така: killall -u ВашетоИме cfprefsd натиснете Enter.

Следващата команда извършва изтегляне на файла с програмата:

curl -O https://liquidtelecom.dl.sourceforge.net/project/readthebible/Bible-v5.2.2n-mac.zip

Когато изтеглянето приключи, разархивирайте файла с команда:

unzip -q Bible-v5.2.2n-mac.zip -d Bible-v5.2.2n-mac

В създадената при разархивирането директория има една ненужна директория, която може да изтрием с команда:

rm -rf Bible-v5.2.2n-mac/__MACOSX/

Когато "Компютърна Библия" се изтегля и разархивира чрез команди, както е описано, а не през браузър, файлът на програмата не се отбелязва от системат като съмнителен.

Сага бихте могли да отворите Finder и с влачене и пускане да преместите директория Bible-v5.2.2n-mac в директория /Applications. Щом направите това иконата на "Компютърна Библия" се появява в прозореца на Launchpad и можете да я стартирате от там. Важно: Ако решите да направите това преместване в директория /Applications, то го направете преди да сте стартирали за първи път "Компютърна Библия" и преди да сте изтеглили първата Библия, защо след това преместването няма да е удачно.

Моля, съобщете какъв е резултатът от изпълняване на тези указания на имейл: Readthebible-general@lists.sourceforge.net.