Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2007 г.

21:08:02 часа на 30 март 2011

15 април 2007 г. - версия 4.3
Включена е и Библията от издателство "Верен".

31 март 2007 г. - версия 4.2
Версията включва и Библия на сръбски.

29 март 2007 г. - версия 4.1
След като идеята да се премине към изцяло платена версия от преди няколко дена не се оказа никак добра и разочарова навярно много хора, за да се заглади възникналото недоразумение излиза нова ИЗЦЯЛО БЕЗПЛАТНА ВЕРСИЯ 4.1, В КОЯТО СЕ ПРЕМАХНАТИ ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ОГРАНИЧЕНИЯ. От нея отпадат три модула: Библията на издателство "Верен" и двата превода на Библията на македонски. (Налага се поради специфични договорености. Може би, временно до доуточняването им във връзка с новите обстоятелства.)

БЛАГОДАРЯ НА ТЕЗИ, КОИТО СА СИ КУПИЛИ НЯКОЯ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ВЕРСИИ и ги моля да не се чувстват ощетени, защото благодарение на тях "Компютърна Библия" досъществува до днешния ден, за да стане сега достъпна за всички.

24 март 2007 г.
След един продължил доста дълго застой, вече има нова версия 4.0, в която новите включени материали са:

  • Вече целия текст на "Цариградската Библия,
  • Съвременен "Нов Завет",
  • два превода на Библията на македонски.

Всъщност, тласък за появата на версия 4.0 даде именно предоставянето от bibliata.com и www.mkbible.net на тези преводи.

Иначе, възможностите за развитие на програмата "Компютърна Библия" със средствата, с които беше правена до сега са изчерпани. Следващата версия, ако даде Бог да се появи такава, ще бъде изготвена с други по-съвременни инструменти за програмиране.

В подкрепа на необходимостта от създаване на нова версия, трябва да се каже, че има какво още да се желае от един програмен продукт, предназначен за представяне на българските и други преводи на Библията. Особено внимание, например, трябва да се насочи към още по-точното възпроизвеждане на съответните текстове, включително с всички бележки под линия, препратки и т.н. Към момента, в "Компютърна Библия" най-удовлетворително са представени само два от българските преводи - "Православната Библия" и "Издание 1940". В такива, представляващи интерес за много читатели издания, като Библията на издателство "Верен", "Цариградската" Библия, съвременния превод на Новият Завет, липсват бележките под линия и особено важно - липсват препратките. Обяснимо е защо липсват тези елементи - въвеждането им в компютър е трудоемка, бавна, непривлекателна, ръчна работа.

Реалността в момента е такава, че резултатът от тази работа няма да донесе никаква облага на човека, заел се да я свърши. Ето защо, въпреки, че мнозина може да са на мнение, че да има компютърна програма, представяща Библията на български език е важно и полезно, не се намират хора да работят за тази кауза.

"Компютърна Библия" е един продължаващ вече почти 10 години експеримент. Експеримент, в който неуверено се балансира между безплатно и комерсиално, между любителство и професионализъм... Който през 10 годишното си съществуване помогна да се появят и други проекти: linux.bibliata.com, BGphpBible, www.mkbible.net, Троица.БГ. От който, след като беше публикуван за първи път в Интернет, текстът на Библията на български, започна да се разпространява и да намира място в много сайтове, безплатни и платени програми. През тези 10 години "Компютърна Библия" не преследваше и затова и не постигна финансов успех (макар че съществува лъжливото впечатление, че щом нещо се продава, то това се прави само за да се трупа печалба). Сега прозаичната причина, поради която този експеримент може да се прекрати е НЕРЕНТАБИЛНОСТ - поглъща средства и труд, а дори вложеното не се възвръща.
Настъпва ли е краят на този експеримент?

Очевидно е, че ако се продължи досегашната практика твърде голяма част от програмата да се предлага безплатно, тя никога няма да стане рентабилна и никога няма да акумулира достатъчно средства, за нормално развитие, и няма да надскочи непрофесионалното нивото на безплатно предлаган любителски продукт. Ето защо се налага тази практика да бъде прекратена.

"Компютърна Библия - версия 4.0" ще се разпространява само срещу заплащане. Платилите лиценз потребители ще получават актуалната в момента компилация, а също и всички следващи, в които са правени подобрения без да се добавят нови материали.

Ако тази стъпка за спасение на "Компютърна Библия" срещне разбиране и започнат да се покриват разходите за поддръжка веднага ще започне работа по нова програма с по-добри характеристики. Българските християни заслужават да получат нова библейска програма, а трупаният 10 години опит ще позволи ЕТ "Компютърни програми - Ваньо Георгиев" скоро да я създаде.

Ако Вие имате това разбиране и искате да ползвате нова българска библейска програма, пуснете поръчка за "Компютърна Библия - 4.0".

18 февруари 2007 г.
Развива се успешно и се публикуват нови версии от успоредния проект BGphpBible.