Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2006 г.

21:01:02 часа на 30 март 2011

22 юни 2006 г.
Все още няма нова версия... Защото... Ще се опитам да обясня. В продължение на години поддържам този проект, но вместо с течение на времето да става по-лесно и да изпитвам удовлетворение от труда си, става обратно - все по-трудно. Продажбите намаляват, хората, които някога се интересуваха от програмата все по-рядко се обаждат, никой не се включва да помага... Хиляди други неща ми се виждат по-интересни и необходими да свърша и за "Компютърна Библия" не остава време.

Какво ще стане с тази програма? Мога да отговоря така: Ще продължи да стои на този сайт във вида, в който е сега. Ще продължа да правя и публикувам някакви редки, малки подобрения, дотолкова, доколкото аз също я ползвам и искам да има нови функции, но ако не се включват и други хора, които също да правят нещо, забележим напредък е малко вероятен.

Може да се зададат много въпроси:
На колко хора е необходима тази програма?
Трябва ли тя да се развива и да се правят нови версии?
Ако отговора е да, то кой и как ще бъде мотивиран да го прави?

Искате ли да предложите отговор на тези въпроси? Може да отговорите в "Мнения за тази страница" или да ми пишете лично. От получените отговори зависи какво ще се случи в бъдеще.

26 януари 2006 г.
Подновен е файла с Библията на латински, поради откриване на грешка в него.

24 януари 2006 г. - компилация 3.0.24
отстранена е една грешка в речниковия модул, която водеше до блокиране на програмата.