Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2005 г.

20:58:25 часа на 30 март 2011

5 декември 2005 г. - компилация 3.0.22
Добавена е нова функция - директно изтегляне и възпроизвеждане на необходимия mp3 файл от Аудио Библията от сайта: audio.bibliata.com.

1 ноември 2005 г. - компилация 3.0.21
Поправени са множество, забелязани малки дефекти и са направени подобрения в работата на програмата.

9 октомври 2005 г. - компилация 3.0.19
Променена е функцията за откриване на mp3 файловете на Аудио Библията, така че да може да възпроизвежда и файловете достъпни за изтегляне на сайта audio.bibliata.com

12 май 2005 г. - компилация 3.0.17
Отстранено е неправилното позициониране, за което се съобщава в една бележка.

24 април 2005 г. - компилация 3.0.16
Отстранена е една грешка, поради която не се показваше списъка с намерените стихове от King James Version.

16 февруари 2005 г. - компилация 3.0.15

  • Няколко от предишните компилации не бяха публикувани, поради незначителния характер на промените в тях.
  • В новата компилация програмата се отключва чрез въведената в действие нова система за подаване на ключове.