Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2002 г.

20:09:25 часа на 30 март 2011

21 декември 2002 г.След като има вече няколко забележими промени в интерфейса, изглежда може да се обяви новата подверсия 2.1. Новостите в нея са:
- Нов бутон "Paste", с който с едно натискане се копира дума или фраза от Clipboard и се отваря Библията на първия намерен стих, съдържащ тази дума.
- Леко е променено разположението на елементите в диалога за настройка - добавена е нова настройка "Използване на кодировка", която разширява възможностите за използване на стари шрифтове с кирилица в новите версии на Windows.
- Направени са някои подобрения за работа в Windows XP.

4 ноември 2002 г. - Завършено е отбелязването на думите с наклонен шрифт в Православното издание на Библията. Файловете за актуализиране ще намерите на страницата за теглене.

8 септември 2002 г.
- Добавена е възможност за показване на препратки между стиховете на Библията - Когато е активирано издание на Библията, което съдържа препратки (например "Православното издание") върху лентата с бутони се показва нов бутон. Той се активира, когато към активния стих има списък с препратки и при натискането му в "Списъка за намерени стихове" се показват препратките.
- Подобрено е действието на функцията "Следене за стих в Clipboard" - програмата се активира и показва съответният стих ако в Clipbord бъде изпратен номер на стих (Например: Пс. 103:2) сега вече и когато форматът на изпратения текст е с Unicod или UTF-8 кодировка. Това позволява вече използване на тази функция и с програми като: MS Word 97, Internet Explorer 5.0 или по-новите им версии.

13 август 2002 г.
- Нов начин за съчетаване на думите при търсене на стихове - вместо да се използва бутон за избор на начини за комбиниране на думите, между думите се поставят символи: " " _ / ( ).
- В списъка с намерените стихове при търсене по думи и фрази вече може да се показва и част от стиховете, за да се вижда контекста, в който се срещат думите (фразите).

29 юни 2002 г. Малки, нови подобрения:
- Доуточнен е начина за номериране на версиите. В рекламния прозорец, който се показва при стартиране на програмата (или при щракване върху надписа "Помощ" -> "Сигнал") вече се показва номера на версията.
- Подобрена е функцията "Следене за стих в Clipboard". Тази функция предизвиква програмата да се активира, когато работите с друга програма и изпратите с Copy в Clipboard цитат на стих (например: "Рим. 8:26", "Евр. 7:25" и т.н.). Тогава програмата излиза отгоре и в прозорците с отворени Библии се показва този стих. Подобрението е в това, че до сега функцията работеше само ако цитирането е на същия език на който е "активната" Библия. Сега вече цитирането може да е например на английски, а да се отваря правилно Библия на български.

21 май 2002 г. На няколко места в Библията от 1938 г. има текст с "подсилен" (Bold) шрифт, който до този ден се показваше като обикновен шрифт. Направената промяна позволява вече да се показват тези места както са в напечатаното издание.

21 април 2002 г. Отстраняването на някои пропуски, налага актуализиране.

18 април 2002 г. Подобрения при търсенето на стихове по думи и фрази. Добавени са възможности за задаване на ред на срещане на думите в стиховете:
"Без ред" - показват се стиховете, в които се срещат всичките написани думи, без значение в какъв ред;
"В този ред" - показват се стиховете, съдържащи всички думи, но само ако се срещат в реда, в който са написани, като между тях може да има други думи;
"Като фраза" - показват се стиховете, в които написаните думи се срещат точно в този ред и между тях няма други думи, т.е. образуват фраза, както са написани.

20 март 2002 г. Следвайки обявеното намерение, промените да се правят "в движение" и да се публикуват веднага, сега потребителите, закупили лиценз за "CD версия 2.0", получават възможност да се снабдяват on-line с вече направените промени.
Първата промяна, която се публикува, се състои в добавяне на нова точка в главното меню: "Помощ"-> "Нова версия ?". Ако компютърът е свързан с Интернет, след щракване върху тази точка, веднага се получава информация дали е публикувана по-нова от наличната версия и от къде може да се изтегли.

20 януари 2002 г. Опреснена е безплатната версия, поради промяна в help файла към нея, направени за да дава информация за CD версия 2. Направени са малки поправки в текста на страниците.