Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2000 г.

19:29:53 часа на 30 март 2011

15 декември 2000 г. Направено е актуализиране на някои от файловете, предназначени за изтегляне поради това, че беше открита една слабост на програмата - трудно настройване извън България за правилно показване на надписите на български.

1 юли 2000 г. Започнати са продажбите на компакт дискове с програмата "Компютърна БИБЛИЯ - пълна CD версия".
Актуализирана е информацията на Интернет страницата и е публикуван завършеният вариант на безплатната програма "БИБЛИЯТА - Компютърна версия".

1 март 2000 г. Критичните забележки, препоръки и помощ на професионални програмисти спомогнаха през изминалите месеци да се направи една много дълбока преработка на изходния код на програмата с което се постигна по-добро структуриране на този код и надеждност в работата на програмата. Бяха забелязани и отстранени много слабости и добавени нови възможности. Някои от новостите са:
- отбелязване на места за четене,
- автоматично пренастройване на клавиатурата за писане не само с подредба на клавиатурата по БДС но и при фонетична подредба,
- изключване на това самонастройването на клавиатурата по желание на потребителя,
- възможност за задаване на отделни шрифтове за различните езици български, английски и гръцки,
- изцяло нов модул за работа с речници: Речник на святото писание, Strons, англо-български,
- показване на илюстрации,
- следене съдържанието на Clipboard и показване на стиха, когато друга програма изпрати в Clipboard цитат на стих,
- подобрено и по-точно разпознаване на цитирането на стихове,
- имената в списъка с думи вече се изписват с главни букви,
- изключване показването на бележки под линия вътре текста и др.