Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 1999 г.

19:57:36 часа на 30 март 2011

26 октомври 1999 г. Добавен е и текст на Новия Завет на гръцки език, представляващ комбинация от текста на няколко първоизточника: Stephens 1550 Textus Receptus, Scrivener 1894 Textus Receptus, Byzantine Majority и Alexandrian. Този текст е достъпен по Internet: http://www.bf.org/bfetexts.htm

23 октомври 1999 г. Завършена е втора редакция на българския текст на Библията, при която бяха открити и отстранени още множество печатни грешки. Направени са нови подобрения в програмата: по бърз начин за отваряне на желания стих; самонастройване на клавиатурата за кирилица или латиница при смяна на версията; подобрения във възможността за DDE обмен с други програми; и др. по-незабележими.

28 септември 1999 г. Поради реорганизация на сървъра на GeoCites някои връзки в нея бяха станали невалидни. Едва на тази дата проблемът беше решен и отново се възстанови възможността за получаване на файловете.

27 май 1999 г. Добавена е възможност за отваряне на прозорец, оставащ отгоре върху прозорците на всички Windows програми, който може винаги да се вижда при работа с други програми. Публикуван е и руският превод на Библията, представен от International Russian Radio/TV. Актуализиран е Help файла.

25 май 1999 г. Завършен е първият редакторски прочит и са поправени откритите грешки в българската Библия.

16 април 1999 г. Добавена е още една версия на Библията на английски език - American Standard Version. Файловете за тази версия са разположени върху 25MB безплатно място от: http://webjump.com/.

13 април 1999 г. Поправени са открити грешки в текста на книгите от Еремия до Езекиил, а в програмата вече може да се отварят по няколко прозореца с една и съща версия на Библията.

9 април 1999 г. Няколко нови неща за улеснение на потребителите:
В менюто "Иди на" има нова точка "мястото за четене". (Когато се започне четене на Библията от Битие 1:1 и се преминава последователно през всеки следващ стих, програмата запомня последния стих, до който се е стигнало. Чрез тази точка от менюто се отива на това място.)
При натискане на клавиша със стрелка надолу, когато маркера се намира в прозорчето с номера на стиха, се отваря следващия стих, и при достигане на края на главата, автоматично се отваря следващата глава на стих 1.
В списъка с намерените при търсене стихове, при задържане натиснат клавиша Shift или Ctrl, вече може да се маркират няколко стиха. Има две нови точки в контекстното меню (появяващо се при натискане на десния бутон на мишката): "Копирай всички стихове" и "Копирай маркираните стихове", чрез които в Clipboard се копира и текста на стиховете.

5 април 1999 г. Поправени са грешки в текста на книгите включително до Исаия и в някои от препратките на web страницата.

2 април 1999 г. Промяна в изгледа на web страницата.

29 март 1999 г. Нова версия на изпълнимия файл. Вече е открита и отстранена причината за често наблюдаваните прекъсвания.

17 март 1999 г. Нова версия на изпълнимия файл с някои проверки, които предотвратяват нежелани прекъсвания в работата на програмата.

9 март 1999 г. Представено е поотделно съдържанието на дистрибутивните дискети за инсталиране на програмата и на Библиите поотделно. Поправени са откритите грешки в текста на книгите до Исус Навиев, включително. Вмъкнати са в текста и бележките под линия в скоби {..}. Добавена е възможност за запомняне на извършените търсения и на отваряните стихове. Всеки от списъците (на извършените търсения и на отваряните стихове) може да се подрежда по три начина: по време, по място в Библията и по азбучен ред. Избора на начин на подреждане или изтриване на списъците става с контекстни менюта (с десния бутон на мишката).

22 февруари 1999 г Включен е вече пълен текст на Библията и на български, възможност за избор на шрифт и цветове и др. малки промени в интерфейса.