Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Инсталиране на Qt

10:52:54 часа на 30 май 2011

Изтегля се от qt.nokia.com/downloads.

Qt SDK съдържа:

  • Qt библиотеките
  • Средата за разработка на програми Qt Creator
  • Qt инструментите за разработка
  • Qt за мобилни устройства
  • Симулатори на Symbian и MeeGo
  • Допълнителни компилатори

Може да се изтегли онлайн (Online installer) или офлайн (Direct download) инсталатор. Първият е по-малък по-обем, защото изтегля от Интернет необходимите за инсталиране файлове по време на инсталирането, докато вторият съдържа всички файлове и извършва инсталирането по-бързо и без необходимост от връзка с Интернет по време на инсталирането.