Компютърни програми - Ваньо Георгиев

 начало   новости   контакт   дарения 


e-mail:  

Получаване на ключ


Изучаване на машинопис
Компютърна Библия нова версия

Други безплатни програми


Сайтове
За образование

Online правописен речник
Физика
Статии


Интернет връзки
Благотворителност

Кажете на приятел

Google

Работа с Word ново

Владеенето на десетопръстна система за машинопис е един от важните елементи на добрата професионална квалификация, но друг също важен елемент е и умението за работа с текстообработващи програми и на първо място с програмата Word на Microsoft.

Съществува голямо разнообразие от литература за работа работа с Word и ползвайки такава литература повечето потребители успяват да се запознаят с основните начини за форматиране на текст и да добият самочувствие, че вече знаят достатъчно за да си вършат ежедневната работа.

За съжаление съм забелязал, че дори хора, които ежедневно използват Word нямат ясна представа за много важни понятия относно оформлението на документи и показват твърде вредни навици в начина по-който съставят документите си. Затова ръководството "Работа с Word" обръща внимание именно върху тези важни детайли.

То ще даде на читателите знания, които ще им помогнат:

  1. да увеличат значително своята производителност;
  2. да не допускат вече някои често срещани грешки и
  3. да съставят документи, които да впечатляват не само със съдържание и външен вид, но и с техническа прецизност.

Ръководството се отнася за преведена на български версия на Word, но се надявам, че и ползващите Word с английски интерфейс лесно ще схванат съответствието между българските и английските термини и също ще открият в това ръководство полезна информация.

Усвояването и придобиването на навици за използване на обяснените в "Работа с Word" понятия може да е полезно при работа и с други текстообработващи програми (например: OpenOffice), в които също са заложени аналогични концепции.

Пишете ми, ако проявявате интерес към описаното ръководство.

Страница на българската Moodle общност
Bulgarian Moodle

 

Машинопис

Десетопръстна система
Защо да се изучава?
Как се научава?
Работа с Word ново

Отворен учител по машинопис

 
Вижте класирането
на този сайт в:
Гласувай за тази страница в BGTop.net
Гласувай за тази страница в Българския ТОП

 
.: Последна промяна: 21 януари 2018 г. | Мнения за тази страница :.


Моля, не се колебайте да казвате своето мнение за този сайт и представените програми, или да давате предложения.
Страниците на сайта са редактирани с VGEdit 1.0
Copyright © 2004-2020 Vanyo Georgiev