Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Същност на десетопръстната система за машинопис

18:55:27 часа на 17 юли 2015

Основно положение на пръстите

При десетопръстната система на писане пръстите на двете ръце се държат върху клавиатурата върху втория (среден или основен) ред клавиши, в така наречено основно положение. От клавиш [F/О] наляво се нареждат четирите пръста на лявата ръка, а от [J/Т] надясно - пръстите на дясната ръка. Палците на двете ръце се поставят върху интервалния клавиш.

На повечето клавиатури върху клавишите [F/О] и [J/Т] има малки релефни пъпчици. Това улеснява тяхното откриване чрез напипване.

Клавишни зони

Клавиатурата се разделя мислено на зони, като клавишите от всяка зона се натискат с един и същи пръст. Разположението на зоните и пръстите, с които се натискат клавишите от всяка зона е следното:

Писане

През време на писане пръстите на ръцете се държат постоянно в основно положение. Само пръста, с който се натиска даден клавиш, ако е необходимо се изнася, натиска клавиша и после се връща в основно положение.

Интервалите между думите се отбелязват чрез натискане на интервалния клавиш с палеца на едната или на другата ръка. - Ако буквата преди интервала е натисната с пръст на лявата ръка, интервал се натиска с палеца на дясната ръка и обратно.

Гледа се само текста, който се преписва или екрана на компютъра, а не ръцете на клавиатурата.

Вижте: "Защо да се изучава".