Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Virtual Box

12:33:40 часа на  5 февруари 2021

Ако желаете да опитате как се работи с различни операционни системи без да правите промени във файловата система на компютъра си то може да използвате софтуер за създаване на виртуални машини като: VMware vSphere Hypervisor, Virtual Box, а ако работите на Mac - VMware Fusion или Parallels. Първата от тези програми е част от комерсиален комплект от програми за виртуализация, а втората е програма с отворен код, поддържана от Oracle. Дълго време предпочитах да използвам Birtual Box, но напоследък, повече ми се налага да използвам VMware Fusion.

Virtual Box има за всяка от основните операционни системи: Windows, Linux, Mac OS X и Solaris. Изтеглете инсталационния файл за Вашата операционна система и инсталирайте. Интерфейсът на програмата има превод и на български.

Всяка от посочените програми за виртуализация, когато работи, взема част от ресурсите на Вашия компютър (дисково пространство, памет, контролери на устройства) и ги предоставя на друга операционна система гост (guest system), сякаш тези ресурси са отделен компютър (машина). Операционната система гост използва само толкова ресурси, колкото й бъдат предоставени и е изцяло под контрола на софтуера за виртуализация. Така че, дори да "забие", това няма да се отрази на операционната система домакин (host system), която основно управлява Вашия компютър. Когато вече не се интересувате от някоя операционна система гост, е достатъчно само да изтриете файловете, които е създал софтуерът за виртуализация.

Когато се стартира виртуална машина, операционната система домакин не се изключва. Системата домакин и системата гост комуникират като два компютъра свързани в локална мрежа. Можете да превключвате между едната и другата система с едно щракване на мишката или клавишна комбинация. Така на един компютър може да експериментирате взаимодействието между различни операционни системи. Още по-забавно става ако компютърът Ви разполага с достатъчно оперативна памет и Ви даде възможност да пуснете дори две или повече виртуални машини.

Създаване на виртуална машина

 1. Стартирайте Virtual Box.
 2. Щракнете бутон "Нова" и в поздравителното съобщение щракнете "Напред".
 3. Напишете име на виртуалната машина.
  Изберете "Операционна система" и "Версия".
  Щракнете бутон "Напред".
 4. Изберете колко памет искате да получи виртуалната машина и щракнете "Напред".
 5. Следващият прозорец Ви позволява да посочите файл, който ще представлява предоставяното на виртуалната машина дисково пространство (твърд диск). По подразбиране е избрано "Създаване на нов твърд диск". Щракнете "Напред".
 6. Ако е избрано "Създаване на нов твърд диск" се показва поздравително съобщение, в което щракнете "Напред".
 7. "Динамично преоразмеряваща се памет" означава, че файлът, представляващ твърд диск на виртуалната машина, ще нараства по големина само, колкото е необходимо за създадените от нея файлове. Ако изберете "Фиксиран размер на паметта", големината на файла още веднага след създаването си ще е равна на избрания обем на твърдия диск. Щракнете "Напред".
 8. Задайте: име и място на файла и, най-важно, обем на твърдия диск. Щракнете "Напред".
 9. Щракнете "Край" в двата последни прозореца.

Първо стартиране на виртуална машина

Новосъздаденият диск на нова виртуална машина е като нов, неформатиран твърд диск, на който трябва да се инсталира операционна система.

 1. Стартирайте Virtual Box, ако не е стартирана.
 2. Щракнете върху името на виртуалната машина, за да я изберете и после върху бутона "Старт".
 3. Показва се поздравително съобщение на "помощника за първо включване". Щракнете "Напред".
 4. В следващия прозорец може да се избере източник, от който да се зареди и инсталира система. Това може да бъде истинско CD, DVD или диската поставени в четящо устройство, или файлове образи на такива носители, намиращи се някъде във файловата система на компютъра. Ако, например, разполагате с .iso файл образ на инсталационно CD на операционна система, щракнете бутона със символ за директория и посочете този .iso файл. Щракнете "Напред".
 5. Останалата част от инсталирането на операционната система гост протича по начин типичен за съответната система. Вижте другите статии тук, посветени на отделни операционни системи.

Инсталиране на VirtualBox добавки за системата гост

След инсталиране и стартиране на виртуална машина в операционната система гост трябва да се инсталират добавки, които осигуряват гладкото и изпълнение в средата, която й създава VirtualBox.

В системите, които позволяват auto-run функционалност на компакт дискове (автоматично стартиране на намираща се на диска програма) е достатъчно от менюто на VirtualBox на прозореца на системата гост да се избере: "Устройства" - "Инсталиране на виртуални добавки..." и по-нататък се следват указанията.

В случай, че auto-run не работи, сидито се отваря ръчно и се изпълнява, предназначения за съответната система скрипт.

Обикновено, за да влязат в сила инсталираните добавки е необходимо да се рестартира системата гост.

Файлове с готови виртуални машини

На страница virtualboxes.org/images има линкова за изтегляне на файлове, представляващи готово инсталирани виртуални машини.