Вижте класирането
на този сайт в:
BGTop.net

Компютърна
Библия 6

Download Download Download Download Download Download Facebook

Транспорт за София и страната - 12 тона, 17 европалети, хладилен фургон, брезент 0898529582

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Задачки

12:59:19 часа на 31 октомври 2020

За мнения и обратна връзка:     Група във Фейсбук "Софтуер за обучение на деца"

Съдържание на тази страница

Изтегляне Защо е направена Отворен код Версии

След като децата се научат да броят, събират и изваждат броейки пръстите си или пръчки, топки на сметало или други предмети, идва момент, в който числата трябва да се пишат с цифри, а сумите, разликите и произведенията на малките числа - да се запомнят и бързо да се казват или пишат.

Програмата "Задачки" е предназначена за описания етап от усвояването на математиката - запаметяването на резултата от аритметичните действия с малки числа. Тя съставя примери, на които ползващия програмата трябва бързо да напише отговорите. За правилен отговор, получава усмивка, за неправилен - тъжно лице. Правилните и неправилните отговори се броят и показват, със зелени и червени чертички и цифри. Настройките на програмата позволяват избор на диапазон, за всеки от операндите и комбинация от аритметични действия за упражняване.

Изтегляне

За Windows - версия 0.3 - 11:56:33 часа на 31 октомври 2020, 1061728 bytes

За macOS - v0.3 - 12:27:11 часа на 31 октомври 2020, 3163175 bytes

Защо е направена

Тази програма е лесна за реализиране и е направена във време посветено на разучаване не инструмента за програмиране Lazarus-IDE, който има версии за основните операционни системи Windows, macOS и Linux. Програмният код е публикуван в github.com/vanyog/zada4ki.

Програмата е повод, за търсене на контакт с общност от родители на деца в първите класове, преподаватели и други програмисти, за да се обсъди необходимостта и пътищата за създаване на софтуерни приложения за ползване от малки деца, подпомагащи усвояването на азбуката, писането и математиката. Вижте групата във Facebook: facebook.com/groups/354302785790873.

Отворен код

Програмата "Задачки" е програма с отворен код, публикуван под лиценз GPL-3, на адрес github.com/vanyog/zada4ki. Написана е на програмен език Pascal, в реализацията на този език FreePascal, с интегрираната работна среда Lazarus-IDE.

Версии

1 ноември 2020 г. - версия 0.3 - Публикуван е програмния код в github.com/vanyog/zada4ki.

31 октомври 2020 г. - версия 0.3 - поради последната промяна генерирането на задачки влизаше в безкраен цикъл и програмата увисваше. Във версия 0.3 е отстранен този проблем.

31 октомври 2020 г. - версия 0.2 - за разлика от първата публикувана версия тази носи свой номер. Новост във версията е, че падащите списъци, от които можеха да се избират само заложени в програмата минимални и максимални стойности на операндите, са заменени с полета за писане, в който може да се напишат произволни стойности.

 

Същата тема в Google