Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

VMware Fusion

12:59:19 часа на 31 октомври 2020

VMware Fusion е софтуер за създаване и използване на виртуални машини в macOS. Лицензът за лично ползване на Fusion Player е безплатен, но за да се получи такъв се изисква регистриране в сайта на VMware.

Създаване на виртуална машина

Нова виртуална машина се създава с избиране на команда New... от падащ списък

Появява се прозорец, в който, ако искате да инсталирате операционна система от ISO образ на инсталиращ диск, просто издърпвате и пускате iso файла върху пози прозорец.

Ако, например, това е диск образ за инсталиране на Ubuntu Desktop, прозорецът се променя на:

Преминаваме към следваща стъпка с щракване на бутон Continue и за да имаме пълен контрол над инсталирането на новата операционна система, премахваме отметката "Use Easy Install".

Следва стъпка за избор между BIOS и UEFI, при която изборът е направен автоматично от VMware Fusion и може да продължим с щракване на бутона "Continue". Иначе за същността на тези съкращения вижте статията Какво е UEFI и с какво се различава от BIOS. При инсталиране на Windows 11 се избира UEFI и се поставя и отметката UEFI Secure Boot.

Ако показваните в следващия прозорец параметри на виртуалната машина нe ни устройват щракваме бутона "Costomize Settings" и им правим промени.

При щракване на бутон "Finish" се отваря диалог за записване на новата виртуална машина във файл, щракваме "Save", файлът на машината се създава и тя се стартира. Ако се покаже съобщение:

щракваме "OK". Стартирането се извършва от инсталационния диск и продължава и протича по характерния за съответната операционна система начин. Вижте останалите статии, отнасящи се за отделни операционни системи.

Информация относно същността на последното съобщение може да намерите в статията Virtual Machines with side channel mitigations enabled may exhibit performance degradation (79832), която е цитирана и в самото съобщение. За избягването му се прави описана в статията настройка на виртуалната машина.

Настройки на съществуваща виртуална машина

В лявата страна на прозореца на VMware Fusion се вижда списък на създадените виртуални машини. От този списък се избира дадена машина. В десния горен ъгъл на прозореца са разположени три бутона , съответно за: стартиране на избраната виртуална машина, управляване на моментните снимки и редактиране на настройки. При щракване на третия бутон с форма на гаечен ключ се отваря прозорецът за настройки на избраната виртуална машина:

Изтриване на виртуална машина

В лявата част на прозореца на VMware Fusion избираме виртуалната машина, която искаме да изтрием. С щракване на десния бутон на мишката върху нея избираме "Delete".

В новия прозорец, потвърждаваме изтриването с "Move to Trash", ако искаме да се изтрие и файла, в който се съдържа виртуалната машина или с "Keep File", ако искаме този файл да се запази.

Файловете с виртуални машини са големи, десетки гигабайти, и е добре след изтриване на виртуални машини да се изчиства и кошчето, за да се освободи действително от диска, заеманото от тези файлове място.

Копиране на виртуална машина

Копирането на виртуална машина се свежда до копирана на нейния файл. За да стигнем то този файл, щракваме десния бутон на мишката върху името на виртуалната машина в прозореца на VMWere Fusion и върху Show in Finder.

Във Finder се появява съдържанието на папката, в която се намира файла, а самият файл е селектиран. Остава само да натиснем Cmd+C и после Cmd+V за да се извърши копирането.

Щом копирането завърши, щракваме двойно върху името на новия файл, в което автоматично е добавена думата Copy. Това предизвиква неговото отваряне във VMWere Fusion и показване на прозорец, в който щракваме бутона "I Copied It".

Ако не сме щракнали бутона Cancel, а някой от другите два бутона, изкопираната виртуална машина стартира.