Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2010 г.

19:03:54 часа на 19 февруари 2012

5.0 алфа 19 - 8 април 2010 г.

 • Нова функция "Файл" - "Отваряне папката с програмата". Добавена е за улеснение, защото по време на разработване на програмата често се налага да се отваря директорията й, за да се редактират файлове.
 • Нова функция "Файл" - "Повторно отваряне" Ctrl+O. Лесно отваряне на последната затворена или на активната Библия.
 • Нова функция "Помощ" - "Файл "Прочети ме"". В този файл се публикува най-актуална информация за програмата и затова счетох за необходимо да може и той да се отваря лесно.
 • Настройка "Език на интерфейса". Ще позволява смяна на езика на интерфейса по желание на потребителя, вместо според настройката на системата.
 • Завършена е функцията за посочване на книги (бутона "в книгите..."), в които да се търсят стихове по думи.

5.0 алфа 18 - 17 февруари 2010 г.
С този номер беше пусната версия алфа 17, но компилирана за Mac.

5.0 алфа 17 - 17 февруари 2010 г.

 • Глава 3 на 2 Петрово послание от Православната Библия вече се отваря.
 • Програмата е компилирана с Qt 4.6.2.

5.0 алфа 17 - 4 януари 2010 г.

 • Добавена е възможност за отваряне на случайно избран стих.
 • Допълнен е help файла.

5.0 алфа 17 - 31 декември 2009 г.

 • Само сорс кода на версия алфа 17 е качен в sourceforge.net. Изпълними файлове предстои да бъдат публикувани по-късно.
 • Добавена е възможност за повторно изтегляне от Интернет на отворения превод на Библията.
 • Добавено е настройване на прокси сървър.
 • Сложен е бутон за посочване в кои книги от отворения превод на Библията да се търсят думи.
 • Използвана е нова версия 4.6.0 на Qt.

5.0 алфа 16 - 9 декември 2009 г.

 • Добавена е възможност за отваряне и редактиране на файла със стилове.
 • Направени са някои подобрения за Windows Vista и Windows 7.
 • Добавени са клавиши за бързо увеличаване Alt+= и намаляване Alt+- на шрифта.
 • Добавени са указания за работа с програмата, които се отварят с F1.
 • Използвана е нова версия 4.5.3 на Qt.
 • Версията за Мак е компилирана на Snow Leopard Mac OS X 10.6.2.

5.0 алфа 15 - 4 август 2009 г.

 • Добавена е възможност за промяна на цветовете на фона и буквите в основните прозорци.
 • Добавена е функция "Експортиране в .txt файл".
 • Направени са някои малки подобрения.

5.0 алфа 14 - 23 юли 2009 г.

 • Използвана е новата версия на Qt - 4.5.2.
 • Добавени са икона и лого.

5.0 алфа 13 6 - март 2009 г.

 • Отстранени са грешки във функцията за съгласуване при успоредно показване на Библии с разлики в номерацията на стиховете.
 • Подобрена е функцията за търсене - може да търси по повече от 1 думи, които трябва да се напишат отделени с по един интервал.
 • Добавена е функция за последователно четене.

5.0 алфа 12 - 24 февруари 2009 г.

 • Направен е най-прост вариант на функцията за търсене - може да намира стиховете, в които се срещат отделни думи.
 • Подобрено е взаимодействието с версия 4.3 - ако тя е инсталирана преди инсталиране на версия 5, версия 5 ползва библиите от нея, без да е необходимо да ги тегли повторно от Интернет.
 • Съставен е WiX проект за инсталатор и с него е създаден инсталиращ .msi файл.

5.0 алфа 11 - 10 февруари 2009 г.
Добавени са възможности за:

 • Смяна на шрифта от прозореца за настройки.
 • Автоматично изтегляне и инсталиране на версия 4.3 при опит за отваряне на същата от менюто "Прозорци" - "Версия 4.3" (Само в Windows).

5.0 алфа 10 - 23 януари 2009 г.

 • Изпробвани са компилирането и работата на програмата в две Linux дистрибуции: Slackware и Ubuntu.
 • Направени са някои малки подобрения в интерфейса.
 • Подобрена е функцията за автоматично обновяване.

5.0 алфа 9 - 6 януари 2009 г.

 • Добавена е възможност от меню "Прозорци" да се отваря програмата CrossBgBible, ако е инсталирана на същия компютър.
 • Добавена е функция "история" - възможност за връщане назад и напред в реда на отваряните стихове.
 • И версията за Mac OS X е направена с Qt 4.4.3.
 • Обновена е програмата за актуализиране и за Mac.
 • Поправени са забелязани грешки.