Книгата Иов - Глава  35

  1 Елиу още проговаряйки рече:

  2 Мислиш ли, че е право това, което рече ти:
Моята правда в туй дело е повече от Божията?

  3 Защото ти рече: Какво ще ми бъде преимуществото?
Какво ще ме ползува повече отколкото, ако бях съгрешил?

  4 Аз ще отговоря на тебе.
И на приятелите ти с тебе.

  5 Погледни към небесата и виж;
И гледай облаците, колко по-нависоко са от тебе.

  6 Ако съгрешаваш, какво правиш против Него?
И ако се умножават престъпленията ти, какво Му вършиш?

  7 Ако си праведен, какво Му даваш?
Или какво получава от ръката ти?

  8 Нечестието ти може да повреди само човек като тебе;
А правдата ти може да ползува само човешки син.

  9 Поради много угнетения викат страдалците,
Пищят поради насилието на мощните;

10 Но пак никой не казва: Где е Бог Творецът ми,
Който дава песни нощем,

11 Който ни учи повече нежели земните животни,
И прави ни по-мъдри от въздушните птици?

12 Така те викат; но Той не отговаря
Да ги избави от гордостта на нечестивите.

13 Наистина, Бог не слуша празнословието,
И Всемогъщият не го зачита,

14 Колко по-малко, когато ти казват, че не Го виждаш,
Че делото ти е пред Него, и напразно Го чакаш!

15 И сега, понеже не те е посетил в яростта Си,
И не е прегледал със строгост надменността ти,

16 Затова Иов отваря уста да говори суетности,
Трупа думи лишени от благоразумие.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава