Псалм  113

  1 (По слав. 112).
Алилуия. Хвалете слуги Господни,
Хвалете името Господно.

  2 Да бъде името Господно благословено
От сега и до века.

  3 От изгряването на слънцето до захождането му
Името Господно е за хваление.

  4 Господ е високо над всичките народи;
Неговата слава е над небесата.

  5 Кой е като Иеова нашия Бог,
Който, макар седалището Му и да е на високо,

  6 Пак се снизхождава да преглежда
Небето и земята,

  7 Въздига сиромаха от пръстта.
И възвишава немотния от бунището,

  8 За да го тури да седне с първенци,
Да! с първенците на людете Му, -

  9 Който настанява в дома бездетната,
И я прави весела майка на деца.
Алилуия.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава