Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  29

  Тогава Яков тръгна и отиде в земята на източните жители.

  И погледна, и, ето, кладенец на полето, и там три стада овци, които почиваха при него, защото от оня кладенец напояваха стадата; и върху отвора на кладенеца имаше голям камък.

  И когато се събираха там всичките стада, отваляха камъка от отвора на кладенеца та напояваха стадата; после пак туряха камъка на мястото му над отвора на кладенеца.

  И Яков каза на овчарите: Братя, от где сте? А те рекоха: От Харан сме.

  И рече им: Познавате ли Лавана, Нахоровия син? Отговориха: Познаваме.

  И рече им: Здрав ли е? А те рекоха: Здрав е; и ето дъщеря му Рахил иде с овците.

  А той каза: Вижте, още е много рано, не е време да се прибира добитъкът; напойте овците и идете да ги пасете.

  А те рекоха: Не можем доде се не съберат всичките стада и не отвалят камъка от отвора на кладенеца; тогава напояваме овците.

  Докато им говореше още, дойде Рахил с бащините си овци, защото тя ги пасеше.

А като видя Яков Рахил, дъщерята на вуйка си Лавана, и овците на вуйка си Лавана, Яков се приближи та отвали камъка от отвора на кладенеца; и напои стадото на вуйка си Лавана.

И Яков целуна Рахил и заплака с висок глас.

И Яков каза на Рахил, че е брат на баща й, и че е син на Ревека; а тя се затече, та извести на баща си.

А Лаван, като чу за своя сестриник Яков, затече се да го посрещне; и прегърна го, целуна го и го заведе у дома си. Тогава Яков разказа на Лавана всичко.

И Лаван му рече: Наистина ти си моя кост и моя плът. И Яков живя при него един месец.

След това Лаван рече на Якова: Нима, като си ми брат, ти ще ми работиш безплатно? Кажи ми, каква да ти бъде заплатата.

А Лаван имаше две дъщери: името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил,

на Лия очите не бяха здрави; а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице.

И Яков, понеже обикна Рахил, рече: Ще ти работя седем години за по-малката ти дъщеря, Рахил.

И рече Лаван: По-добре да я дам на тебе, отколкото да я дам на друг мъж; живей при мене.

И тъй, Яков работи за Рахил седем години; но, поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни.

След това Яков каза на Лавана: Дай жена ми, защото дойде вече време да вляза при нея.

И тъй, Лаван събра всичките хора от това място и даде угощение.

А вечерта взе дъщеря си Лия, та му я доведе; и той влезе при нея.

И Лаван даде слугинята си Зелфа за слугиня на дъщеря си Лия.

Но на утринта, ето че беше Лия. И Яков рече на Лавана: Що е това, което ми стори ти? Нали за Рахил ти работих? Тогава защо ме излъга?

А Лаван каза: В нашето място няма обичай да се дава по-младата преди по-старата.

Свърши сватбарската седмица с тая; и ще ти дам и оная за работата, която ще ми вършиш още седем години.

И Яков стори така; свърши седмицата с Лия и тогава Лаван му даде дъщеря си Рахил за жена.

И Лаван даде слугинята си Вала за слугиня на дъщеря си Рахил.

И Яков влезе при Рахил, и обикна Рахил повече от Лия; и работи на Лавана още седем години.

А Господ, понеже видя, че Лия не беше обичана, отвори утробата й; а Рахил беше бездетна.

И тъй, Лия зачна и роди син, и наименува го Рувим, защото си думаше: Господ погледна на неволята ми; сега мъжът ми ще ме обикне.

И пак зачна и роди син; и рече: Понеже чу Господ, че не съм любима, затова ми даде и тоя син; и наименува го Симеон†.

Пак зачна и роди син; и рече: Сега вече мъжът ми ще се привърже към мене, защото му родих три сина; затова го наименува Левий‡.

И пак зачна и роди син; и рече: Тоя път ще възхваля Господа; затова го наименува Юда§. И престана да ражда.


Тази глава в нормален вид