Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  4

  1 И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек.

  2 Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец.

  3 И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.

  4 Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;

  5 а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

  6 И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?

  7 Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.

  8 А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.

  9 И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си?

10 И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.

11 И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.

12 Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.

13 А Каин рече на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса.

14 Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки който ме намери, ще ме убие.

15 А Господ му каза: Затова, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой, който го намери.

16 Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

17 И Каин позна жена си, която зачна и роди Еноха: и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си.

18 И на Еноха се роди Ирад; а Ирад роди Мехуяила; Мехуяил роди Метусаила; и Метусаил роди Ламеха.

19 И Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата Села.

20 Ада роди Явала; той беше родоначалник на ония, които живеят в шатри и имат добитък.

21 Името пък на брата му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал.

22 Тъй и Села роди Тувал-Каина, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каина беше Наама.

23 И Ламех рече на жените си:-
Адо и Село, чуйте гласа ми,
Жени Ламехови, слушайте думите ми;
Понеже мъж убих, задето ме нарани,
Да! юноша задето ме смаза.

24 Ако на Каина се отмъсти седмократно,
То на Ламеха ще се отмъсти седемдесет и седмократно.

25 И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит1, защото тя думаше, Бог ми определи друга рожба, вместо Авела, тъй като Каин го уби.

26 Също и на Сита се роди син, когото наименува Енос. Тогава почнаха човеците да призовават Господното име2†.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Наместник.

2 Или: Тогава се постави началото да се именуват човеците по името на Иеова.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава