Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  4

  И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек.

  Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец.

  И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.

  Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;

  а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

  И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?

  Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.

  А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.

  И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си?

И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.

И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.

Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.

А Каин рече на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса.

Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки който ме намери, ще ме убие.

А Господ му каза: Затова, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой, който го намери.

Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

И Каин позна жена си, която зачна и роди Еноха: и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си.

И на Еноха се роди Ирад; а Ирад роди Мехуяила; Мехуяил роди Метусаила; и Метусаил роди Ламеха.

И Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата Села.

Ада роди Явала; той беше родоначалник на ония, които живеят в шатри и имат добитък.

Името пък на брата му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал.

Тъй и Села роди Тувал-Каина, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каина беше Наама.

И Ламех рече на жените си:-
Адо и Село, чуйте гласа ми,
Жени Ламехови, слушайте думите ми;
Понеже мъж убих, задето ме нарани,
Да! юноша задето ме смаза.

Ако на Каина се отмъсти седмократно,
То на Ламеха ще се отмъсти седемдесет и седмократно.

И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото тя думаше, Бог ми определи друга рожба, вместо Авела, тъй като Каин го уби.

Също и на Сита се роди син, когото наименува Енос. Тогава почнаха човеците да призовават Господното име†.


Тази глава в нормален вид