Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  5

  Ето списъкът‡ на Адамовото потомство. В деня когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;

  създаде ги мъж и жена, благослови ги, и наименува ги Човек, в деня когато бяха създадени.

  Адам живя сто и тридесет години, и роди син по свое подобие по своя образ и наименува го Сит.

  А от как роди Сита, дните на Адама станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери.

  И всичките дни на Адама колкото живя станаха деветстотин и тридесет години; и умря.

  Сит живя сто и пет години и роди Еноса.

  А откак роди Еноса, Сит живя осемстотин и седем години и роди синове и дъщери.

  И всичките дни на Сита станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.

  Енос живя деветдесет години и роди Кенана.

А откак роди Кенана, Енос живя осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери.

И всичките дни на Еноса станаха деветстотин и пет години; и умря.

Кенан живя седемдесет години и роди Маалалеила.

А откак роди Маалалеила, Кенан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.

И всичките дни на Кенана станаха деветстотин и десет години; и умря.

Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яреда.

А откак роди Яреда, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.

И всичките дни на Маалалеила станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.

Яред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха.

А откак роди Еноха, Яред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.

И всичките дни на Яреда станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.

Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала.

А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери.

И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет и пет години.

И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.

Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламеха.

А откак роди Ламеха, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.

И всичките дни на Матусала станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.

Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син;

и наименува го Ной, като думаше: Тоя ще ни утеши в умората ни от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле.

А откак роди Ноя, Ламех живя петстотин двадесет и пет години и роди синове и дъщери.

И всичките дни на Ламеха станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.

А Ной беше петстотин години; и Ной роди Сима, Хама и Яфета.


Тази глава в нормален вид