Втора книга на царете или втора книга на Самуила - Глава  23

  1 А тия са последните Давидови думи: -
Давид Есеевият син рече:
Мъжът, който бе издигнат на високо,
Помазаникът на Бога Яковов
И сладкият Израилев псалмопевец, рече:

  2 Духът на Господа говори чрез мене,
И словото Му дойде на езика ми.

  3 Бог Израилев рече,
Скалата Израилева ми говори:
Оня, който владее над човеци нека бъде праведен,
Нека бъде един, който владее със страх от Бога;

  4 И ще бъде като утринна виделина,
Когато изгрява слънцето
В безоблачна зора,
Като зеле що никне из земята
От сиянието, което блясва след дъжд.

  5 Ако домът ми и да не е такъв пред Бога,
Пак Той е направил с мене завет вечен.
Нареден във всичко и твърд,
Който е всичкото ми спасение и всичкото ми желание;
И не ще ли1 го направи да процъфти?

  6 А всичките беззаконни ще бъдат като тръни, които се изхвърлят,
Защото с ръце не се хващат.

  7 А който се допре до тях
Трябва да е въоръжен с желязо и с дръжка на копие;
И ще бъдат изгорени с огън на самото си място.

  8 Ето имената на силните мъже, които имаше Давид: тахмонецът Иосев-васевет, главен военачалник2†, който уби в една битка осемстотин души.

  9 След него беше Елеазар, син на Додо, син на един ахохиец, един от тримата силни мъже с Давида; когато Израилевите мъже се оттеглиха, след като бяха се заканили на събраните там на бой филистимци,

10 той стана та поразяваше филистимците, докато изнемощя ръката му и се залепи ръката му за ножа; така щото в оня ден Господ извърши голямо избавление, и людете се върнаха само за да съберат користи подир него.

11 И след него беше Сама, син на арареца Агей; когато филистимците се бяха събрали в Лехий, гдето имаше частица земя пълна с леща, и людете побягнаха от филистимците,

12 той застана всред нивата та я защити и порази филистимците; и Господ извърши голямо избавление.

13 А още трима от тридесетте военачалници слязоха та дойдоха при Давида при Одоломската пещера в жетвено време; и филистимският стан бе разположен в Рафаимската долина.

14 И като беше Давид в това време в канарата, а филистимският гарнизон бе тогава във Витлеем,

15 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата?

16 тия трима силни мъже пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и взеха та донесоха на Давида. Но той отказа да я пие, а я възля Господу, като рече:

17 Далеч да бъде от мене, Господи, да сторя аз това! Да пия ли кръвта на мъжете, които ходиха с опасност за живота си? Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.

18 А Иоавовият брат Ависей, Серуиният син, беше първият от тримата; той, като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги, и си придоби име между тримата.

19 Не беше ли той най-славният от тримата? затова им стана началник; обаче, не стигна до първите трима.

20 И Ванаия, син на Иодая, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;

21 при това той уби египтянина, едрия мъж, египтянинът който държеше в ръката си копие; но той слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.

22 Тия неща стори Венаия Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.

23 По-славен бе от тридесетте, но не достигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.

24 Асаил, Иоавовият брат, беше между тридесетте; също бяха и Елханан, син на Додо от Витлеем;

25 Сама ародецът; Елика ародецът:

26 Хелис фалтянинът; Ирас, син на текоеца Екис;

27 Авиезер анатонецът; Мевунай кусатецът;

28 Салмон ахохиецът; Маарай нетофатецът;

29 Хелев, син на нетофатеца Ваана; Итай, син на Ривай от Гавая на вениаминците;

30 Ванаия пиратонецът; Идай от долината на Гаас;

31 Ави-алвон арветецът; Азмавет варумецът;

32 Елиава саалвонецът; Ионатан от Ясиновите синове;

33 Сама арорецът; Ахаим, син на арореца Сарар;

34 Елифелет, син на Аасве, син на маахатец; Елиам, син на гилонеца Ахитофел;

35 Есрай кармилецът; Фаарай арвиецът;

36 Игал, син на Натана от Сова; Ваний гадецът;

37 Силек амонецът; оръженосец на Иоава Саруиния син; Наарай виротецът;

38 Ирас етерецът; Гарив етерецът;

39 Урия хетеецът: всичко, тридесет и седем души.


Предишна глава Следваща глава


1 Или: ако и да не.

2 Думите: Той беше асонецът Адинон, се изоставят. Виж. 1 Лет. 11:11.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава