Втора книга на царете или втора книга на Самуила - Глава  23

  А тия са последните Давидови думи: -
Давид Есеевият син рече:
Мъжът, който бе издигнат на високо,
Помазаникът на Бога Яковов
И сладкият Израилев псалмопевец, рече:

  Духът на Господа говори чрез мене,
И словото Му дойде на езика ми.

  Бог Израилев рече,
Скалата Израилева ми говори:
Оня, който владее над човеци нека бъде праведен,
Нека бъде един, който владее със страх от Бога;

  И ще бъде като утринна виделина,
Когато изгрява слънцето
В безоблачна зора,
Като зеле що никне из земята
От сиянието, което блясва след дъжд.

  Ако домът ми и да не е такъв пред Бога,
Пак Той е направил с мене завет вечен.
Нареден във всичко и твърд,
Който е всичкото ми спасение и всичкото ми желание;
И не ще ли го направи да процъфти?

  А всичките беззаконни ще бъдат като тръни, които се изхвърлят,
Защото с ръце не се хващат.

  А който се допре до тях
Трябва да е въоръжен с желязо и с дръжка на копие;
И ще бъдат изгорени с огън на самото си място.

  Ето имената на силните мъже, които имаше Давид: тахмонецът Иосев-васевет, главен военачалник†, който уби в една битка осемстотин души.

  След него беше Елеазар, син на Додо, син на един ахохиец, един от тримата силни мъже с Давида; когато Израилевите мъже се оттеглиха, след като бяха се заканили на събраните там на бой филистимци,

той стана та поразяваше филистимците, докато изнемощя ръката му и се залепи ръката му за ножа; така щото в оня ден Господ извърши голямо избавление, и людете се върнаха само за да съберат користи подир него.

И след него беше Сама, син на арареца Агей; когато филистимците се бяха събрали в Лехий, гдето имаше частица земя пълна с леща, и людете побягнаха от филистимците,

той застана всред нивата та я защити и порази филистимците; и Господ извърши голямо избавление.

А още трима от тридесетте военачалници слязоха та дойдоха при Давида при Одоломската пещера в жетвено време; и филистимският стан бе разположен в Рафаимската долина.

И като беше Давид в това време в канарата, а филистимският гарнизон бе тогава във Витлеем,

и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата?

тия трима силни мъже пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и взеха та донесоха на Давида. Но той отказа да я пие, а я възля Господу, като рече:

Далеч да бъде от мене, Господи, да сторя аз това! Да пия ли кръвта на мъжете, които ходиха с опасност за живота си? Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.

А Иоавовият брат Ависей, Серуиният син, беше първият от тримата; той, като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги, и си придоби име между тримата.

Не беше ли той най-славният от тримата? затова им стана началник; обаче, не стигна до първите трима.

И Ванаия, син на Иодая, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;

при това той уби египтянина, едрия мъж, египтянинът който държеше в ръката си копие; но той слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.

Тия неща стори Венаия Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.

По-славен бе от тридесетте, но не достигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.

Асаил, Иоавовият брат, беше между тридесетте; също бяха и Елханан, син на Додо от Витлеем;

Сама ародецът; Елика ародецът:

Хелис фалтянинът; Ирас, син на текоеца Екис;

Авиезер анатонецът; Мевунай кусатецът;

Салмон ахохиецът; Маарай нетофатецът;

Хелев, син на нетофатеца Ваана; Итай, син на Ривай от Гавая на вениаминците;

Ванаия пиратонецът; Идай от долината на Гаас;

Ави-алвон арветецът; Азмавет варумецът;

Елиава саалвонецът; Ионатан от Ясиновите синове;

Сама арорецът; Ахаим, син на арореца Сарар;

Елифелет, син на Аасве, син на маахатец; Елиам, син на гилонеца Ахитофел;

Есрай кармилецът; Фаарай арвиецът;

Игал, син на Натана от Сова; Ваний гадецът;

Силек амонецът; оръженосец на Иоава Саруиния син; Наарай виротецът;

Ирас етерецът; Гарив етерецът;

Урия хетеецът: всичко, тридесет и седем души.


Тази глава в нормален вид