Втора книга на царете или втора книга на Самуила - Глава  8

  След това Давид порази филистимците и ги покори; и Давид отне Метег-ама от ръката на филистимците.

  Порази и моавците, и измери ги с въжета, като ги накара да легнат на земята; и отмери две въжета, за да ги погуби, и едно цяло въже, за да ги остави живи. Така моавците станаха Давидови слуги, и плащаха данък.

  Давид още порази совския цар Ададезер, син на Реова, когато последният отиваше да утвърди властта си на реката Евфрат.

  Давид му отне хиляда колесници и седемстотин конници и двадесет хиляди пешаци; и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, запази от тях само за сто колесници.

  И когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.

  Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги, и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

  И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезера, та ги донесе в Ерусалим.

  И от Ветах и от Веротай, Ададезерови градове, цар Давид взе твърде много мед.

  А ематският цар Той, когато чу, че Давид поразил всичката сила на Ададезера,

тогава Той изпрати сина си Иорама при цар Давида, за да го поздрави и да го благослови, понеже се бил против Ададезера и го поразил; защото Ададезер често воюваше против Тоя. И Иорам донесе със себе си сребърни съдове, златни съдове и медни съдове;

па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, що беше посветил взето от всичките народи, които беше покорил:

от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаличаните, и от користите взети от совенския цар Ададезер, Реововия син.

И Давид си придоби име, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в долината на солта.

И постави гарнизони в Едом; в целия Едом постави гарнизони, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

Така Давид царува над целия Израил; и Давид съдеше всичките си люде и им раздаваше правда.

А Иоав, Саруиният син, беше над войската; а Иосафат, Ахилудовият син, летописец;

а Садок, Ахитововият син и Ахимелех, Авиатаровият син, свещеници; а Сарая, секретар;

А Ванаия, Иодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха придворни началници.


Тази глава в нормален вид