Книгата на Неемия - Глава  11

  1 И първенците на людете се заселиха в Ерусалим; а останалите от людете хвърлиха жребие, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в светия град, а деветте части от населението в другите градове.

  2 И людете благословиха всички ония човеци, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Ерусалим.

  3 А ето главните мъже от областта, които се заселиха в Ерусалим; (а в Юдовите градове се заселиха, всеки в притежанието си в градовете им, Израил, свещениците, левитите, нетинимите и потомците на Соломоновите слуги);

  4 в Ерусалим се заселиха някои от юдейците и от вениаминците.
От юдейците: Атаия син на Озия, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеила, от Фаресовите потомци;

  5 и Маасия син на Варуха, син на Холозея, син на Азаия, син на Адаия, син на Иоярива, син на Захария, син на Силония.

  6 Всичките Фаресови потомци, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин и шестдесет и осем храбри мъже.

  7 А вениаминците бяха следните: Салу син на Месулама, син на Иоада, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасия, син на Итиила, син на Исаия;

  8 и с тях Гавай и Салай; деветстотин и двадесет и осем души.

  9 Иоил, Зехриевият син, беше надзирател над тях, а Юда Сенуиният син, беше втори над града.

10 От свещениците: Едаия, Иояривовият син, Яхин,

11 Сераия син на Хелкия, син на Месулама, син на Садока, син на Мераиота, син на управителя на Божия дом Ахитов;

12 и братята им, които вършеха работата на дома; осемстотин и двадесет и двама души; и Адаия син на Ероама, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхора, син на Мелхия;

13 и братята му, началници на бащини домове; двеста и четиридесет и двама души; и Амасай син на Азареила, син на Аазая, син на Месилемота, син на Емира;

14 и братята им, силни и храбри мъже, сто и двадесет и осем души; а Завдиил, син на Гедолим, бе надзирател над тях.

15 А от левитите: Семаия син на Асува, син на Азрикама, син на Асавия, син на Вуний;

16 и Саветай и Иозавад, от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом.

17 И Матания син на Михея, син на Завдия, син на Асафа, който ръководеше славословието при молитвата, и Ваквукия, който беше вторият между братята си; и Авда, син на Самуя, син на Галала, син на Едутуна.

18 Всичките левити в светия град бяха двеста и осемдесет и четири души.

19 А вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто и седемдесет и двама души.

20 А останалите от Израиля, свещениците и левитите, бяха по всичките Юдови градове, всеки в наследството си.

21 А нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха над нетинимите.

22 А надзирателят на левитите в Ерусалим бе Озий син на Вания, син на Асавия, син на Матания, син на Михея, от Асафовите потомци, певците, над работата на Божия дом.

23 Защото имаше царска заповед за тях, и определен дял за певците според нуждата на всеки ден.

24 А Петаия, син на Месизавеила, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всичко що се касаеше до людете.

25 А колкото за селата с нивите им, някои от юдейците се заселиха в Кириат-арва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

26 и в Иисуя, Молада, Вет-фелет,

27 Асар-суал, Вирсавее и селата му,

28 в Сиклаг, Мекона и селата му,

29 в Ен-римон, Сарая, Ярмут,

30 Заноя, Одолам и селата им, в Лахис и полетата му, и в Азика и селата му. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.

31 А вениаминците се заселиха от Гава нататък, в Михмас, Гаия, Ветил и селата му,

32 в Анатон, Ноб, Анания,

33 Асора, Рама, Гетаим,

34 Адид, Севоим, Невалат,

35 Лод, Оно и в долината на дърводелците.

36 А някои отреди от левитите се заселиха в Юда и във Вениамин.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава