Книгата на Неемия - Глава  11

  И първенците на людете се заселиха в Ерусалим; а останалите от людете хвърлиха жребие, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в светия град, а деветте части от населението в другите градове.

  И людете благословиха всички ония човеци, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Ерусалим.

  А ето главните мъже от областта, които се заселиха в Ерусалим; (а в Юдовите градове се заселиха, всеки в притежанието си в градовете им, Израил, свещениците, левитите, нетинимите и потомците на Соломоновите слуги);

  в Ерусалим се заселиха някои от юдейците и от вениаминците.
От юдейците: Атаия син на Озия, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеила, от Фаресовите потомци;

  и Маасия син на Варуха, син на Холозея, син на Азаия, син на Адаия, син на Иоярива, син на Захария, син на Силония.

  Всичките Фаресови потомци, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин и шестдесет и осем храбри мъже.

  А вениаминците бяха следните: Салу син на Месулама, син на Иоада, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасия, син на Итиила, син на Исаия;

  и с тях Гавай и Салай; деветстотин и двадесет и осем души.

  Иоил, Зехриевият син, беше надзирател над тях, а Юда Сенуиният син, беше втори над града.

От свещениците: Едаия, Иояривовият син, Яхин,

Сераия син на Хелкия, син на Месулама, син на Садока, син на Мераиота, син на управителя на Божия дом Ахитов;

и братята им, които вършеха работата на дома; осемстотин и двадесет и двама души; и Адаия син на Ероама, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхора, син на Мелхия;

и братята му, началници на бащини домове; двеста и четиридесет и двама души; и Амасай син на Азареила, син на Аазая, син на Месилемота, син на Емира;

и братята им, силни и храбри мъже, сто и двадесет и осем души; а Завдиил, син на Гедолим, бе надзирател над тях.

А от левитите: Семаия син на Асува, син на Азрикама, син на Асавия, син на Вуний;

и Саветай и Иозавад, от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом.

И Матания син на Михея, син на Завдия, син на Асафа, който ръководеше славословието при молитвата, и Ваквукия, който беше вторият между братята си; и Авда, син на Самуя, син на Галала, син на Едутуна.

Всичките левити в светия град бяха двеста и осемдесет и четири души.

А вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто и седемдесет и двама души.

А останалите от Израиля, свещениците и левитите, бяха по всичките Юдови градове, всеки в наследството си.

А нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха над нетинимите.

А надзирателят на левитите в Ерусалим бе Озий син на Вания, син на Асавия, син на Матания, син на Михея, от Асафовите потомци, певците, над работата на Божия дом.

Защото имаше царска заповед за тях, и определен дял за певците според нуждата на всеки ден.

А Петаия, син на Месизавеила, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всичко що се касаеше до людете.

А колкото за селата с нивите им, някои от юдейците се заселиха в Кириат-арва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

и в Иисуя, Молада, Вет-фелет,

Асар-суал, Вирсавее и селата му,

в Сиклаг, Мекона и селата му,

в Ен-римон, Сарая, Ярмут,

Заноя, Одолам и селата им, в Лахис и полетата му, и в Азика и селата му. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.

А вениаминците се заселиха от Гава нататък, в Михмас, Гаия, Ветил и селата му,

в Анатон, Ноб, Анания,

Асора, Рама, Гетаим,

Адид, Севоим, Невалат,

Лод, Оно и в долината на дърводелците.

А някои отреди от левитите се заселиха в Юда и във Вениамин.


Тази глава в нормален вид