Книгата Иов - Глава  17

  1 Духът ми чезне, дните ми гаснат, мене вече гробът чака.

  2 Сигурно ми се присмиват;
И окото ми трябва постоянно да гледа огорченията им!

  3 Дай, моля, поръчителство; стани ми поръчител при Себе Си;
Кой друг би дал ръка на мене,

  4 Защото си скрил сърцето им от разум,
Затова няма да ги възвисиш.

  5 Който заради плячка предава приятели -
Очите на чадата му ще изтекат.

  6 Той ме е поставил и поговорка на людете;
И укор станах аз пред тях.

  7 Помрачиха очите ми от скръб,
И всичките ми телесни части станаха като сянка.

  8 Правдивите ще се почудят на това,
И невинният ще се повдигне против нечестивия.

  9 А праведният ще се държи в пътя си,
И който има чисти ръце ще увеличава силата си.

10 А вие всички, моля, пак дойдете;
Обаче не ще мога намери между вас един разумен.

11 Дните ми преминаха;
Намеренията ми и желанията на сърцето ми се пресякоха.

12 Нощта скоро ще замести деня;
Виделото е близо до тъмнината,

13 Ако очаквам преизподнята за мое жилище,
Ако съм постлал постелката си в тъмнината,

14 Ако съм викнал към тлението,
Баща ми си ти, -
Към червеите: Майка и сестра ми сте,

15 То где е сега надеждата ми?
Да! кой ще види надеждата ми?

16 При вратите на преизподнята ще слезе тя,
Когато едновременно ще има покой в пръстта.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава