Книгата Иов - Глава  18

  1 Тогава шуахецът Валдад в отговор рече:

  2 До кога още ще ловите думи?
Първо разбирайте, и после ще говорим.

  3 Защо сме считани като скотове,
И станахме никакви пред вас?

  4 О ти, който разкъсваш душата си в гнева си,
За тебе ли ще бъде напусната земята,
И скалите ще се преместят от мястото си?

  5 Наистина светлината на нечестивия ще угасне,
И пламъкът на огъня му няма да свети.

  6 Светлината ще бъде мрак в шатъра му,
И светилникът при него ще изгасне,

  7 Силното му стъпване ще се стесни.
И собствените му намерения ще го повалят.

  8 Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа,
И ходи върху примки.

  9 Клопка ще го улови за петата,
Примка ще го хване.

10 Въжето му е скрито в земята,
И примката на пътя му.

11 Ужаси ще го плашат отвред,
И ще го гонят в петите.

12 Силата му ще чезне от глад,
И бедствие ще бъде готово до хълбока му.

13 Първородният на смъртта ще пояде членовете на тялото му.
Да! ще пояде членовете му.

14 Той ще бъде изкоренен от шатъра си, в който уповава,
И ще бъде закаран при царя на ужасите.

15 В шатъра му ще се засели това, което не е негово;
Сяра ще се разпръсне върху жилището му.

16 Отдолу корените му ще изсъхнат,
И отгоре клоните му ще се отсекат.

17 Споменът му ще се изличи от земята,
И името му не ще го има вече по улиците.

18 Ще бъде изпъден от светлото в тъмното,
И ще бъде изгонен от света.

19 Не ще има ни син, ни внук между людете си,
Нито остатък в жилищата си.

20 Идните поколения ще се смаят за деня му,
Както и предишните се ужасиха.

21 Наистина такива са жилищата на нечестивия,
И това е мястото на онзи, който не познава Бога.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава